Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.2.2020
                                                                                                                                           Lipsko, dnia 11.03.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6, 27-300 Lipsko informuje, że w dniu 11.03.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w ramach organizacji warsztatów ,,Warsztaty terenów zielonych dla osób z niepelnosprawnosciami” w ramach projektu ,,Razem łatwiej”.

 
Informacja o wynikach.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-13 03:06:10 | Data modyfikacji: 2020-03-13 03:10:36.

PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.1.2020
                                                                                                                                           Lipsko, dnia 09.03.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6, 27-300 Lipsko informuje, że w dniu 06.03.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w ramach organizacji warsztatów ,,Artystyczne szycie firan - warsztaty krawieckie” w ramach projektu ,,Razem łatwiej”.

 
Informacja o wynikach.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-09 18:18:16 | Data modyfikacji: 2020-03-09 18:58:13.


Lipsko 02.03.2020 r.


PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.2.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ,,Warsztaty terenów zielonych dla osób z niepłnosprawnościami” ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


 

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr. 1 - opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr. 2 - formularz ofertowy.

Załącznik nr. 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków.

Załącznik nr. 4 - CV osób wskazanych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-02 19:42:39 | Data modyfikacji: 2020-03-02 19:47:41.

Lipsko 27.02.2020 r.


PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106. 1.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ,,Artystyczne szycie firan- warsztaty krawieckie ” dla 8 osób z niepłnosprawnościami w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr. 1 - opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr. 2 - formularz ofertowy.

Załącznik nr. 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków.

Załącznik nr. 4 - CV osób wskazanych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-27 23:45:56 | Data modyfikacji: 2020-02-28 00:00:34.

Informacja o wynikach naboru na zatrudnienie korepetytorów do przeprowadzenia indywidualnych zajęć edukacyjnych.Informacja o wynikach naboru na zatrudnienie korepetytorów do przeprowadzenia indywidualnych zajęć edukacyjnych korepetycji z matematyki dla wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w projekcie ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Lipsku.

 
Informacja o wynikach naboru na zatrudnienie korepetytorów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-22 14:37:49 | Data modyfikacji: 2020-02-28 00:00:34.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych - korepetycji dla wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. 


Lipsko 10.07.2019r.


PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.2.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych korepetycji dla wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w ramach w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 
Zapytanie ofertowe na zajecia edukacyjne - korepetycje.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-10 21:41:50 | Data modyfikacji: 2019-07-10 21:47:19.

Informacja o wynikach naboru na zatrudnienie korepetytorów do przeprowadzenia indywidualnych zajęć edukacyjnych.

Informacja o wynikach naboru na zatrudnienie korepetytorów do przeprowadzenia indywidualnych zajęć edukacyjnych korepetycji       z matematyki oraz j. angielskiego dla wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w projekcie ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Lipsku.

 
Informacja o wynikach naboru na zatrudnienie korepetytorów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-11 19:43:25 | Data modyfikacji: 2019-06-11 19:50:06.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych - korepetycji dla wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.


 

Lipsko 22.05.2019r.

PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych korepetycji dla wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w ramach w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na zajecia edukacyjne - korepetycje.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:04:51 | Data modyfikacji: 2019-05-22 13:16:45.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Numer postępowania: PCPR.RPOWM.4106.2.2019                                                           Lipsko, dnia 25.02.2019 r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ W RMACH PROJEKTU ,,RAZEM ŁATWIEJ”, nr postępowania PCPR.RPOWM.4106.2.2019.

 
Informacja o zawarciu umowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-28 07:18:29 | Data modyfikacji: 2019-05-22 13:21:57.
INFORMACJA O WYNIKACH

Numer postępowania:PCPR.RPOWM.4106.2.2019                                                          Lipsko, dnia 22.02.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH


Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6, 27-300 Lipsko informuje, że w dniu 08.02.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ W RMACH PROJEKTU ,,RAZEM ŁATWIEJ”

 

 
Więcej(...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:53:36 | Data modyfikacji: 2019-02-22 14:11:29.
Organizacja usługa aktywnej integracji o
charakterze społecznym i zawodowym w projekcie
„Razem łatwiej"


 

SIWZ-1-1_.docx

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_.docx

Załącznik nr 1a Wykaz osób - do punktacju_.docx

Załącznik nr 2 oferta cenowa_.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełęnieniu warunk+-w udziału w postępowaniu_.docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Nie podleganie wykluczeniu z udzia+éu w post¦Öpowaniu_.docx

Załącznik nr 5 grupa kapita+éowa_.doc

Załącznik nr 6 projekt umowy_.docx

Załącznik nr 7 wykaz usług_.docx

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska Dyrektor PCPR w Lipsku | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:28:35 | Data modyfikacji: 2019-01-31 10:33:11.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Lipsko 31.01.2019r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6, 27-300 Lipsko informuje, że w dniu 29.01.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. Organizacja usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym w projekcie „Razem łatwiej”, numer postępowania: PCPR.RPOWM.4106.1.2019.


Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.


 


 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska Dyrektor PCPR w Lipsku | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:23:55 | Data modyfikacji: 2019-01-31 10:24:14.
Organizacja usługa aktywnej integracji o
charakterze społecznym i zawodowym w projekcie
„Razem łatwiej


 

SIWZ-1-1.docx

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx

Załącznik nr 1a Wykaz osób - do punktacju.docx

Załącznik nr 2 oferta cenowa .docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełęnieniu warunk+-w udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Nie podleganie wykluczeniu z udzia+éu w post¦Öpowaniu.docx

Załącznik nr 5 grupa kapita+éowa.doc

Załącznik nr 6 projekt umowy .docx

Załącznik nr 7 wykaz usług .docx

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:34:50 | Data modyfikacji: 2019-01-16 12:41:48.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Numer postępowania: PCPR.RPOWM.4106.4.2018

Lipsko, dnia 25.10.2018 r.

Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ W RMACH PROJEKTU ,,RAZEM ŁATWIEJ”, nr postępowania PCPR.RPOWM.4106.4.2018
 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ W RMACH PROJEKTU ,,RAZEM ŁATWIEJ” 

Dyrektor PCPR Lipsko informuje, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 22.10.2018 zawarto umowę z Wykonawcą:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku
27-300 Lipsko, Zwoleńska 14

 

Henryka Barbara Kosanowska
Dyrektor PCPR w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:10:07 | Data modyfikacji: 2018-10-26 15:11:52.
INFORMACJA O WYNIKACH

Numer postępowania: PCPR.RPOWM.4106.4.2018

Lipsko, dnia 18.10.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH


Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6, 27-300 Lipsko informuje, że w dniu 11.10.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ W RMACH PROJEKTU ,,RAZEM ŁATWIEJ”, numer postępowania: PCPR.RPOWM.4106.4.2018

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:00.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:
 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów za cenę brutto Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Ilość punktów łącznie
1 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku
27-300 Lipsko, Zwoleńska 14
80,00 20,00 100,00

Henryka Barbara Kosanowska
Dyrektor PCPR w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska - Dyrektor PCPR w Lipsku | Data wprowadzenia: 2018-10-19 10:32:31 | Data modyfikacji: 2018-10-26 15:11:52.
INFORMACJA O WYNIKACH


 

 
informacja o wynikach -1.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-09 19:14:50 | Data modyfikacji: 2018-10-26 15:11:52.
Zapytanie ofertowe: USŁUGA ORGANIZACJI I
REALIZACJI TRENINGU INTEGRACJI EMOCJONALNEJ

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.docx

Załączniknr 1a Wykaz osób - do punktacji.docx

Załącznik nr 2 oferta cenowa.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu.docx

Załączniknr 5 grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 6 projekt umowy.docx

Załącznik nr 7 wykaz usług.docx

Załącznik nr 8 Wykaz osób.docx

SIWZ-1.docx

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-03 13:10:59 | Data modyfikacji: 2018-10-03 13:13:28.
Zbiorcze zestawienie ofert

Numer postępowania:PCPR.RPOWM.4106.3.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w ramach projektu ,,Razem łatwiej”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty: 314 668,00 zł

Nr oferty  Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena brutto PLN Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości
1 LIFTPROJEKT
Inżynieria dźwigowa
Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecka
304 000,00 zł 36 miesięcy
2 WBM Inwestycje
Ul. Toruńskie 9
26-600
375 000,00 36 miesięcy

Warunki płatności oraz termin realizacji - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Henryka Barbara Kosanowska
Dyrektor PCPR w Lipsku

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-01 17:23:09 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:44:38.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Lipsko, dnia 25.09.2018r.


PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zakupu oraz dostawy 20 rowerów górskich zakupionych w ramach zajęć sportowo-ruchowych zorganizowanych w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta złożona przez: SLKLEP ROWER SPORT, Liliana Figura ul. Perzyny 1, 26-700 Zwoleń.

Uzasadnienie wyboru:
W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych trzy oferty.
Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.


Z poważaniem
Dyrektor PCPR
Henryka Barbara Kosanowska

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-01 17:15:48 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:45:24.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Lipsko, dnia 25.09.2018r.


PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zakupu oraz dostawy 20 rowerów górskich zakupionych w ramach zajęć sportowo-ruchowych zorganizowanych w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta złożona przez: SLKLEP ROWER SPORT, Liliana Figura ul. Perzyny 1, 26-700 Zwoleń.

Uzasadnienie wyboru:
W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych trzy oferty.
Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.


Z poważaniem
Dyrektor PCPR
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-01 17:14:42 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:45:12.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500228432-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Lipsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:614161-N-2018
Data:2018-09-07
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 67195339300000, ul. ul. Iłżecka 6, 27300 Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483781011, e-mail pcprlipsko@op.pl, faks 483781011.
Adres strony internetowej (url): pcprlipsko.samorzad.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:II
Punkt:4
W ogłoszeniu jest:Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku Zakres adaptacji: dostosowanie łazienek na dwóch kondygnacjach dla osób poruszający się na wózkach wymiana balustrad na klatce schodowej (istniejące balustrady nie spełniają wymagań obowiązujących warunków technicznych w uwagi na wysokość) montaż platformy dla niepełnosprawnych wymiana posadzek w komunikacji na antypoślizgowe malowanie pomieszczeń komunikacji ogólnej Zastawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe Zestawienie powierzchni Powierzchnia użytkowa łazienki na I piętrze 12,52 m2 Powierzchnia użytkowa łazienki na II piętrze 11,50 m2 Powierzchnia użytkowa pom. gospodarczego 2,70 m2 Powierzchnia użytkowa komunikacji ogólnej na I piętrze 64,30 m2 Powierzchnia użytkowa komunikacji ogólnej na II piętrze 66,80 m2 Opis stanu istniejącego Pomieszczenia łazienek składają się z przedsionka oraz pomieszczenia wyposażonego w dwie wydzielone kabiny ustępowe. Ściany wewnętrzne wykonane metodą tradycyjną jako murowane z cegły. Okładziny ścian oraz podłóg z płytek ceramicznych przyklejonych na zaprawie cementowej do wysokości 2,0m. Stolarka drzwiowa - drzwi płytowe w kolorze białym. Łazienki wyposażone w instalację elektryczną, instalację ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacyjną . Wentylacja metodą grawitacyjną. Posadzki w pomieszczeniach komunikacji wykonane z parkietu drewnianego pokrytego warstwą gumoleum. Listwy przyścienne drewniane. Klatka schodowa wyposażona w balustrady metalowe malowane o wysokości 0,95m. Zakres robót i kolejność realizacji: Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie Remont posadzek Wymiana stolarki drzwiowej Remont instalacji elektrycznej Remont instalacji sanitarnej Prace malarskie i glazurnicze Prace montażowe Przewidywane etapy prac : prace rozbiórkowe prace wewnętrzne prace montażowe
W ogłoszeniu powinno być:Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku Zakres adaptacji: dostosowanie łazienki na I piętrze dla osób poruszający się na wózkach wymiana balustrad na klatce schodowej (istniejące balustrady nie spełniają wymagań obowiązujących warunków technicznych w uwagi na wysokość) montaż platformy dla niepełnosprawnych wymiana posadzki na I piętrze komunikacji na antypoślizgową malowanie pomieszczeń komunikacji ogólnej Zastawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe Zestawienie powierzchni Powierzchnia użytkowa łazienki na I piętrze 12,52 m2 Powierzchnia użytkowa pom. gospodarczego 2,70 m2 Powierzchnia użytkowa komunikacji ogólnej na I piętrze 64,30 m2 Opis stanu istniejącego Pomieszczenie łazienki składa się z przedsionka oraz pomieszczenia wyposażonego w dwie wydzielone kabiny ustępowe. Ściany wewnętrzne wykonane metodą tradycyjną jako murowane z cegły. Okładziny ścian oraz podłóg z płytek ceramicznych przyklejonych na zaprawie cementowej do wysokości 2,0m. Stolarka drzwiowa - drzwi płytowe w kolorze białym. Łazienka wyposażona w instalację elektryczną, instalację ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacyjną . Wentylacja metodą grawitacyjną. Posadzka w pomieszczeniu komunikacji wykonana z parkietu drewnianego pokrytego warstwą gumoleum. Listwy przyścienne drewniane. Klatka schodowa wyposażona w balustrady metalowe malowane o wysokości 0,95m. Zakres robót i kolejność realizacji: - Roboty rozbiórkowe - Roboty murarskie - Remont posadzki - Wymiana stolarki drzwiowej - Remont instalacji elektrycznej - Remont instalacji sanitarnej - Prace malarskie i glazurnicze - Prace montażowe Przewidywane etapy prac : - prace rozbiórkowe - prace wewnętrzne - prace montażowe UWAGA! Zakres drugiego piętra nie wchodzi w przedmiot zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:II
Punkt:8
W ogłoszeniu jest:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
W ogłoszeniu powinno być:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:IV
Punkt:6.2)
W ogłoszeniu jest:Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być:Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-01, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 
informacja dla wykonawców nr 1-1.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-24 08:53:17 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:45:39.
Szacowanie wartości

Szacowanie wartości razem łatwiej 2018.pdf

Załącznik nr 1 do szacowania razem łatwiej .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-23 21:36:01 | Data modyfikacji: 2018-09-23 21:39:38.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 20 kasków
ochronnych, 44 rękawic ochronnych oraz 44
kamizelek ochronnych


 

 
zapytanie ofertowe na zakup kaski ochronne, kamizelki oraz rękawice ochronne docx.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-18 21:46:22 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:45:57.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie
rowerów

 


Lipsko, dnia 25.09.2018r.


PCPR.RPOWM.ZO.RŁ.4106.2.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zakupu oraz dostawy 20 kasków ochronnych, 44 rękawiczek oraz 44 kamizelek ochronnych zakupionych w ramach zajęć sportowo-ruchowych zorganizowanych w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta złożona przez: SLKLEP ROWER SPORT, Liliana Figura ul. Perzyny 1, 26-700 Zwoleń.

Uzasadnienie wyboru:
W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych dwie oferty.
Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.


Z poważaniem
Dyrektor PCPR
Henryka Barbara Kosanowska

 

 
zapytanie ofertowe na zakup i dostwę rowerów.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-18 21:43:50 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:46:12.


Ogłoszenie nr 614161-N-2018 z dnia
2018-09-07 r. 


ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ_24aa.doc

za+é¦ůcznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Za+é¦ůcznik nr 1a O+Ťwiadczenie o podwykonawcach.doc

Za+é¦ůcznik nr 1b Wykaz Osob do punktacji.doc

za+é¦ůcznik nr 2 oswiadczenie-o-niezaleganiu.docx

Za+é¦ůcznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Za+é¦ůcznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

za+é¦ůcznik nr 5 grupa kapita+éowa.doc

Za+é¦ůcznik nr 6 Wykaz Osob.doc

za+é¦ůcznik nr 7 Wz+-r_umowy.docx

za+é¦ůcznik nr 8 Wykaz_rob+-t.doc

za+é¦ůcznik nr 11 istotne_postanowienia.doc

przedmiar.pdf

STWIORB.pdf

projekt__budowlany .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-07 20:54:19 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:46:12.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Lipsko, 06.08.2018r.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6 27-300 Lipsko informuje, że w dniu 03.08.2018r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku”, numer postępowania: PCPR.RPOWM.4106.2.2018

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono.


Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2018-08-07 00:28:57 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:47:02.
Ogłoszenie nr 591799-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

 

Ogłoszenie nr 591799-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w ramach projektu ,,Razem łatwiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn. „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 67195339300000, ul. ul. Iłżecka 6 , 27300 Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 781 011, e-mailpcprlipsko@op.pl, faks 483 781 011.
Adres strony internetowej (URL): http://pcprlipsko.samorzad.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://pcprlipsko.samorzad.pl/index.php?id=385

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pcprlipsko.samorzad.pl/index.php?id=385

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6 , 27-300 Lipsko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w ramach projektu ,,Razem łatwiej
Numer referencyjny: PCPR.RPOWM.4106.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku Zakres adaptacji:  dostosowanie łazienek na dwóch kondygnacjach dla osób poruszający się na wózkach  wymiana balustrad na klatce schodowej (istniejące balustrady nie spełniają wymagań obowiązujących warunków technicznych w uwagi na wysokość)  montaż platformy dla niepełnosprawnych  wymiana posadzek w komunikacji na antypoślizgowe  malowanie pomieszczeń komunikacji ogólnej Zastawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe Zestawienie powierzchni Powierzchnia użytkowa łazienki na I piętrze 12,52 m2 Powierzchnia użytkowa łazienki na II piętrze 11,50 m2 Powierzchnia użytkowa pom. gospodarczego 2,70 m2 Powierzchnia użytkowa komunikacji ogólnej na I piętrze 64,30 m2 Powierzchnia użytkowa komunikacji ogólnej na II piętrze 66,80 m2 Opis stanu istniejącego Pomieszczenia łazienek składają się z przedsionka oraz pomieszczenia wyposażonego w dwie wydzielone kabiny ustępowe. Ściany wewnętrz¬ne wykonane metodą tradycyjną jako murowane z cegły. Okładziny ścian oraz podłóg z płytek ceramicznych przyklejonych na zaprawie cemen¬towej do wysokości 2,0m. Stolarka drzwiowa - drzwi płytowe w kolorze białym. Łazienki wyposażone w instalację elektryczną, instalację ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacyjną . Wentylacja metodą grawitacyjną. Posadzki w pomieszczeniach komunikacji wykonane z parkietu drewnianego pokrytego warstwą gumoleum. Listwy przyścienne drewniane. Klatka schodowa wyposażona w balustrady metalowe malowane o wysokości 0,95m. Zakres robót i kolejność realizacji:  Roboty rozbiórkowe  Roboty murarskie  Remont posadzek  Wymiana stolarki drzwiowej  Remont instalacji elektrycznej  Remont instalacji sanitarnej  Prace malarskie i glazurnicze  Prace montażowe Przewidywane etapy prac :  prace rozbiórkowe  prace wewnętrzne  prace montażowe Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn. „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111100-9
45210000-2
45400000-1
45430000-0
45450000-6
45410000-4
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu:  Roboty rozbiórkowe  Roboty murarskie  Remont posadzek  Wymiana stolarki drzwiowej  Remont instalacji elektrycznej  Remont instalacji sanitarnej  Prace malarskie i glazurnicze  Prace montażowe Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 300 000,00 PLN, środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: 300 000,00 PLN,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem budynku użyteczności publicznej lub budynków użyteczności publicznej*. Wymagana wartość wykonanych robót wynosiła minimum 200 000 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. * budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy realizacji przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem, co najmniej 1-go budynku użyteczności publicznej*, Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto
60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości
20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

 

załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach.doc

Załącznik nr 1b Wykaz Osob do punktacji.doc

załącznik nr 2 oswiadczenie-o-niezaleganiu.docx

Załącznik nr 3 oswiadczenie w arunki-udzialu-postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 6 Wykaz Osob.doc

załącznik nr 7 Wzór_umowy.docx

załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

załącznik nr 11 istotne_postanowienia.doc

SIWZ 24aa.doc

STWIORB .pdf

projekt_budowlany.pdf

przedmiar .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-19 22:04:53 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:47:44.
NABÓR NA STANOWISKO PRACY PSYCHOLOG

Zamawiający
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku , ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko realizujący projekt pod nazwą: ,,Razem łatwiej” w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór na stanowisko psychologa.

KOD CPV- 85121270-6- usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Przedmiot zamówienia:
zatrudnienie psychologa na umowę o pracę ½ etatu w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2020r. w celu świadczenia usług psychologicznych indywidualnych i grupowych w ramach projektu ,,Razem łatwiej” w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Do zadań psychologa będzie należało;
opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla 95 beneficjentów projektu ,,Razem łatwiej’ ściśle z kadrą projektu;
diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
poradnictwo indywidualne psychologiczne dla 95 beneficjentów projektu ,,Razem łatwiej’;
wsparcie o charakterze prewencyjnym przeciwdziałające pojawieniu się nowych problemów;
wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc uczestnikom projektu w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych, społecznych oraz rozwiązaniu zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym;
przygotowywanie materiałów do zajęć dla uczestników projektu, tj. testy, ćwiczenia. Materiały przygotowane będą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, będą promowały równość szans kobiet i mężczyzn;
realizacja zajęć prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja osób niepełnosprawnych;
prowadzenie karty czasu pracy;
współpraca z koordynatorem projektu i pozostałą kadra projektu;
wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacja projektu;
oznaczenie materiałów dydaktycznych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
udział w spotkaniach integracyjnych.

3. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.
4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera,
b) samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
c) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) prawo jazdy kat. B .

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z klauzulą treści: o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 6. Preferowane cechy osobowości kandydata:
Innowacyjność i kreatywne myślenie.
Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne.
Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
Osobiście lub drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko

Oferty należy składać do: 10.07.2018r., godz. 14.30

Z dopiskiem na kopercie ,,Nabór na wolne stanowisko pracy psychologa ” w ramach projektu
,,Razem łatwiej”

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani (dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone).
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Postanowienia końcowe:
Złożenie aplikacji nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Stanowisko jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.
Henryka Barbara Kosanowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku | Data wprowadzenia: 2018-07-04 17:54:19 | Data modyfikacji: 2018-07-04 17:57:38.
NABÓR NA STANOWISKO PRACY KOORDYNATOR RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Zamawiający
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku , ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko realizujący projekt pod nazwą: ,,Razem łatwiej” w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór na stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

KOD CPV- 85121270-6- usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Przedmiot zamówienia:
zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę o pracę ½ etatu w okresie od 16.07.2018r. do 30.04.2020r. w celu świadczenia usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Razem łatwiej”.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało;
Sporządzanie ścieżek reintegracji uczestników projektu,
opracowanie Indywidualnych Planów Działania i aneksów,
ocena planów działania,
realizacja zajęć prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja osób niepełnosprawnych,
prowadzenie karty czasu pracy,
współpraca z psychologiem i kadrą projektu,
wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu,
oznaczenie materiałów dydaktycznych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
udział w zajęciach integracyjnych,
przygotowywanie dokumentów do sprawozdawczości,
sporządzanie opinii o uczestnikach projekt.


Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
roczne doświadczenie pracy w projektach unijnych.
4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera,
b) samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
c) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,
f) prawo jazdy kat. B
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z klauzulą treści: o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona,
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
e) zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


6. Preferowane cechy osobowości kandydata:
Innowacyjność i kreatywne myślenie,
Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne,
Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
7 .Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
Osobiście lub drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko

Oferty należy składać do: 10.07.2018r., godz. 14.30

Z dopiskiem na kopercie ,,Nabór na wolne stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ” w ramach projektu ,,Razem łatwiej”


Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani(dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone).
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Postanowienia końcowe:
Złożenie aplikacji nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Stanowisko jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.


Henryka Barbara Kosanowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 
zał. 1Oświadczenia dla koordynatpra.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku | Data wprowadzenia: 2018-07-04 17:51:14 | Data modyfikacji: 2018-07-04 17:57:57.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców

Oferta cenowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-19 15:13:08 | Data modyfikacji: 2018-06-19 15:23:29.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: „Adaptacja
oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Lipsku” w ramach projektu ,,Razem łatwiej”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX
,,Wspieranie włączania społecznego i walka z
ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 OGŁOSZENIE O
ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

załącznik nr 1 Formularz_oferty.pdf

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach.pdf

Załącznik nr 1b Wykaz Osob do punktacji.pdf

Załącznik nr 2 oswiadczenie-o-niezaleganiu.pdf

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.pdf

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.pdf

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.pdf

Załącznik nr 6 Wykaz Osob.pdf

Załącznik nr 7 Wzór_umowy.pdf

Załącznik nr 8 Wykaz_robót.pdf

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia.pdf

Przedmiar robót

Projekt budowlany

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:20:57 | Data modyfikacji: 2018-06-14 11:41:13.
Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:20:57
Data modyfikacji: 2018-06-14 11:41:13
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl