Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego „Opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030” w dniu 16.09.2020 r. wybrano ofertę:

    1. Pracownia 3E Aneta Szarfenberg, ul. Umińskiego 26/27, 03-984 Warszawa
        Wartość przedmiotu zamówienia brutto: 4.000,00zł.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia ceny. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym i złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-16 21:56:12.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie „Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030”.

Zapytanie ofertowe.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-08 20:37:34.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Lipskiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv:Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym w dniu 28.08.2020 r. wybrano ofertę:

  1. NETKOM ,Przemysław Rafałowski, ul. Polna 17a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
    Wartość przedmiotu zamówienia brutto: 132 753,90 zł
    Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia ceny. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym i złożył najkorzystniejsza ofertę.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-28 23:04:48.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA


Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby powiatu lipskiego w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wyjaśnienie do zapytania.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-25 19:52:31 | Data modyfikacji: 2020-08-25 19:54:22.

ZAPYTANIE OFERTOWE


na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Lipskiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków o braku wykluczenia.

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-20 17:11:29 | Data modyfikacji: 2020-08-25 19:54:22.

ZAWIADOMIENIE O UMIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z siedzibą w Lipsku informuje, że w dniu 18.08.2020 roku o godzinie 7.45 odbyło się otwarcie ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Lipskiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Protokół z otwracia ofert na zakup laptopów i kompterów.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-18 17:46:43 | Data modyfikacji: 2020-08-25 19:54:22.

ROZEZNANIE CENOWE


Przedstawienie oferty cenowej na zakup oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu "Wsprarcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19".

Rozeznanie cenowe oprogramowanie.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-16 13:24:08 | Data modyfikacji: 2020-08-16 13:27:27.

ROZEZNANIE CENOWE


Zakup i dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu "Wsprarcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19".

Rozeznanie cenowe śr. ochrony.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-16 13:13:29 | Data modyfikacji: 2020-08-16 13:27:27.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że ulega zmianie Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Lipskiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wraz z załącznikami, umieszczone w dniu 10.08.2020 r. na stronie internetowej BIP.


Zmiana dotyczy logotypów dokumentacji ww. zapytania ofertowego.


Koryna Kucharczyk
Dyrektor PCPR Lipsko

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Lipskiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków o braku wykluczenia.

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-10 17:52:26 | Data modyfikacji: 2020-08-12 09:20:17.
Data wprowadzenia: 2020-08-10 17:52:26
Data modyfikacji: 2020-08-12 09:20:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl