Uchwały Rady Powiatu

Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr LXXVI/424/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2024 rok

Uchwała Nr LXXVI/424/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2024 roku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-04-23 07:59:34 | Data modyfikacji: 2024-04-23 08:08:06.

Uchwała Nr LXVIII/379/2023 Rady Powiatu z dnia 28.07.2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2023 rok

Uchwała Nr LXVIII/379/2023 Rady Powiatu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-21 11:05:55 | Data modyfikacji: 2023-09-21 11:06:51.

Uchwała Nr LXII/354/2023 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2023 roku


w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2023 rok


Uchwała Nr LXII/354/2023 Rady Powiatu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-20 11:31:10 | Data modyfikacji: 2023-03-20 11:36:46.

Uchwała Nr XLIX/288/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2022 roku


w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2022 rok.


Uchwała Nr XLIX/288/2022 Rady Powiatu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-10 15:11:07 | Data modyfikacji: 2022-11-03 11:44:45.

Uchwała Nr XXXV/200/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2021 rok.

 
Uchwała Nr XXXV/200/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-14 18:13:41 | Data modyfikacji: 2022-11-03 11:44:45.

Uchwała Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.

 
Uchwała Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-08 20:10:36 | Data modyfikacji: 2019-12-08 20:19:12.

Uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.


Treść uchwały wraz z załącznikiem.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-15 14:45:29 | Data modyfikacji: 2019-08-15 14:51:14.

Uchwała Nr XII/51/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok

 
Uchwała Nr XII/51/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-07 07:29:08 | Data modyfikacji: 2019-06-07 07:32:10.

Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku


w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata 2019-2021. (więcej...)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-29 10:31:22 | Data modyfikacji: 2019-04-29 10:36:35.

Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku

 

w sprawie: PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE LIPSKIM NA 2019 ROK.


Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
- art. 35a ust 1 pkt 1,ust. 2, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.),
- § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 926).

 
Uchwała Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-15 14:23:04 | Data modyfikacji: 2019-04-29 10:33:38.
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO
z dnia 28.02.2018 r.

 

w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
w Powiecie Lipskim w 2018 roku.


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2017.1868 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 
z późn. zm.), §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r., 
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 926) 
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:


§1
W związku z niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowań stosuje się kryteria i wysokość dofinansowań ze środków PFRON zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Dofinansowanie przyznawane jest w pierwszej kolejności dla osób z najwyższą skalą punktowa 
wg. Załączników nr. 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

 

 

 

 
Zarządzenie.jpg

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:30:20 | Data modyfikacji: 2019-04-29 10:33:38.
Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w sprawie
określenia zadań i wysokości środków PFRON na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych do realizacji w powiecie
lipskim w 2017 roku.

Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:01:09 | Data modyfikacji: 2019-04-29 10:33:38.
Uchwała Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w Lipsku z
dnia 29 marca 2017 roku
 
U-165-2017.doc

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:07:58 | Data modyfikacji: 2019-04-29 10:33:38.
Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:07:58
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl