edycja 2023

edycja 2023

Informacja


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, informuje, iż w styczniu 2024 r. zostało złożone zestawienie oraz sprawozdanie do Wojewody Mazowieckiego z realizacji w Powiecie Lipskim Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-02-20 15:12:03.

INFORMACJA


Powiat Lipski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2023 roku realizuje Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 finansowany ze środków państwowego  funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 469 900,94 zł
Całkowita wartość zadania – 469 900,94 zł

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 będzie realizowany w formie pobytu dziennego i w formie pobytu całodobowego.
Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023Koryna Kucharczyk

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-24 13:57:40.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 będzie realizowany w formie pobytu dziennego i w formie pobytu całodobowego.

1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej,
2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Ważne! Dokumenty zgłoszeniowe:

 • Karta zgłoszenia,
 • Klauzula informacyjna,
 • Klauzula RODO,
 • Karta pomiaru,
 • Oświadczenie,
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Komplet dokumentów należy składać od 22.02.2023 r. do 03.03.2023 r.,
• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko.

Złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

 

Koryna Kucharczyk
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie.

Program - opieka wytchnieniowa.

Załącznik nr 6 do Programu OW.

Załącznik nr 7 do Programu OW.

Załącznik nr 11 do Programu OW.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-21 15:21:35 | Data modyfikacji: 2023-02-21 15:23:31.
Data wprowadzenia: 2023-02-21 15:21:35
Data modyfikacji: 2023-02-21 15:23:31
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl