RODO

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PCPR, w Lipsku:

Pani Magdalena Lenart
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
numer telefonu 690 971 100

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-13 10:44:16 | Data modyfikacji: 2021-10-13 10:47:00.
KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa.

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy.

Klauzula informacyjna - przesłanka zgoda.

Klauzula informacyjna - Aktywny samorząd 2019.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-13 10:35:12 | Data modyfikacji: 2021-10-13 10:47:00.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko;
2. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań jednostki określonych przepisami prawa (w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodziny) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu klient PCPR może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;
4. Stosownie do treści art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku danych osobowych jest obowiązkowe, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa m.in.: postanowień ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
i innych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-13 10:32:44 | Data modyfikacji: 2021-10-13 10:47:00.
Data wprowadzenia: 2021-10-13 10:32:44
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl