Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

2018:

Bilans jednostki budżetowej.

Informacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa - załącznik.

Informacja dodatkowa - załącznik 2.

Rachunek zysków i strat jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Beata Jędraszek | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:05:54.

2019:

Bilans jednostki budżetowej.

Informacja dodatkowa.

Rachunek zysków i strat jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Beata Jędraszek | Data wprowadzenia: 2020-05-13 18:10:46 | Data modyfikacji: 2020-05-13 18:14:35.

2020:

Bilans jednostki budżetowej.

Rachunek zysków i strat jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-15 18:22:51 | Data modyfikacji: 2020-05-13 18:14:35.

2021:

Bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Beata Jędraszek | Data wprowadzenia: 2022-05-10 15:42:23 | Data modyfikacji: 2022-05-10 15:57:23.

2022:

Bilans jednostki budżetowej.

Rachunek zysków i strat jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-10 09:04:53 | Data modyfikacji: 2023-05-10 09:05:34.

2023:

Bilans jednostki budżetowej.

Rachunek zysków i strat jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-05-06 12:16:38 | Data modyfikacji: 2023-05-10 09:05:34.
Data wprowadzenia: 2024-05-06 12:16:38
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl