ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W POWIECIE LIPSKIM

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W POWIECIE LIPSKIM

Załączniki do Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 31.03.2020 r.

Załącznik nr. 1 - WYSOKOŚĆ DOFINANSOWAŃ ORAZ UDZIAŁU WŁASNEGO WNIOSKODAWCÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2020r. w Powiecie Lipskim.

Załącznik nr. 2 - Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Załącznik nr. 2.1. Karta oceny merytorycznej.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-19 13:57:49.
Data wprowadzenia: 2020-04-19 13:57:49
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl