Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020 – 2026

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XXVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026”


https://lipski.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4864&idmp=162&r=r

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-28 00:56:34.
Data wprowadzenia: 2022-01-28 00:56:34
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl