Moduł I

Moduł I

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł I


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził specjalny program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków, w ramach którego Obywatele Ukrainy w Module I mogą otrzymać pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON i dotyczy sfinansowania wymaganego udziału własnego świadczeniobiorcy w kwocie limitu finansowania zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

O pomoc finansową na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydanych na zlecenie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością :

• których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
• posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego sytemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku – jeżeli przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o posiadaniu w/w dokumentu.

Uwaga:

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup/naprawa wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, w przypadku których wymagany jest udział własny w kwocie limitu. Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne.

W celu ubiegania się o dofinansowanie Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością winien złożyć do PCPR wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (w polskiej wersji językowej).

Do wniosku należy dołączyć:

1. fakturę za zakup/naprawę wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia określającą kwotę opłaconą oraz kwotę udziału własnego.
2. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny lub naprawę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania:

• dostępne są na stronie internetowej PFRON
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-wsparcie-dla-uchodzcow-z-ukrainy/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=30429fb3d46cb1d68876217dfe98c381
• można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, tel. 48 / 37 81 011.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Do pobrania:

 

Klauzula informacyjna.

Wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu – w języku polskim.

(Formularz Wniosku o świadczenie w ramach Modułu I programu – wzór pomocniczy w języku ukraińskim)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-20 12:36:34 | Data modyfikacji: 2023-03-20 12:39:27.
Data wprowadzenia: 2023-03-20 12:36:34
Data modyfikacji: 2023-03-20 12:39:27
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl