Specjalistyczny ośrodek wsparcia

Specjalistyczny ośrodek wsparcia

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że podpisano Porozumienie pomiędzy Powiatem Lipskim a Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach na zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej w szczególności dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu powiatu lipskiego skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku. W/w Ośrodek zapewnia:

  1. Schronienie na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach;
  2. Ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
  3. Wsparcie i pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną i socjalną.

 

Adres ośrodka:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce

telefon całodobowy: 15 836 28 69 wew. 110
email: sowgorzyce@onet.eu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-03 11:15:31 | Data modyfikacji: 2022-11-03 11:18:52.
Data wprowadzenia: 2022-11-03 11:15:31
Data modyfikacji: 2022-11-03 11:18:52
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl