Podstawowe dane jednostki

KOMUNIKAT

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Uległy zmianie druki wniosków o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor PCPR Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:59:20.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa.pdf

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy.pdf

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:12:49 | Data modyfikacji: 2018-09-18 08:48:47.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko;
2. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań jednostki określonych przepisami prawa (w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodziny) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu klient PCPR może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;
4. Stosownie do treści art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku danych osobowych jest obowiązkowe, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa m.in.: postanowień ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
i innych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:43:13 | Data modyfikacji: 2018-09-18 08:48:47.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Lipsku
NAZWA JEDNOSTKI PCPR w Lipsku 
RODZAJ Jednostka Organizacyjna Powiatu
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. lipski
KOD 27-300
MIEJSCOWOŚĆ Lipsko
KONTAKT tel./fax (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl  
Dyrektor Jednostki 

Barbara Kosanowska 
tel. (48) 378-10-11 
e-mail: pcprlipsko@op.pl  

NIP: 

811-15-60-172

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2016-06-23 09:09:18.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2016-06-23 09:09:18
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Barbara Kosanowska
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl