INFORMACJE

INFORMACJE

Zarządzenie nr 9/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 15.05.2024 r.

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Lipsku nr 9 z dnia 15.05.2024 r.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-05-27 11:55:34 | Data modyfikacji: 2024-05-27 11:57:57.

Aktywny samorząd - informacje a kierunki działań „Aktywny Samorząd” w 2024 roku


Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że wnioski w ramach programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej od dnia 1 marca 2024 r.

Aktywny samorząd - informacje.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-03-01 10:37:12 | Data modyfikacji: 2024-05-27 11:57:57.

KOMUNIKAT

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU

Ogłasza II etap naboru wniosków o dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku kosztów kształcenia dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej lub prowadzą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR Lipsko, ul. Iłżecka 6 w godzinach od 7.00 do 15.00. od dnia 1 września do 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

 
Komunikat moduł II.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-01 09:45:28 | Data modyfikacji: 2023-09-01 09:50:23.

Zarządzenie nr 8/2023
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 15.03.2023 r.

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Lipsku z dnia 15.03.2023.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 z dnia 15.03.2023.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8 z dnia 15.03.2023.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-20 11:17:47 | Data modyfikacji: 2023-09-01 09:50:23.

Aktywny samorząd - informacje a kierunki działań „Aktywny Samorząd” w 2023 roku

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej od dnia 1 marca 2023 r.

Aktywny samorząd - informacje.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2023 roku.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-03 02:31:16 | Data modyfikacji: 2023-03-03 02:40:56.

KOMUNIKAT

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU


Ogłasza II etap naboru wniosków o dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku kosztów kształcenia dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej lub prowadzą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR Lipsko, ul. Iłżecka 6 w godzinach od 7.00 do 15.00. od dnia 1 września do 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Komunikat moduł II.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-29 11:34:13 | Data modyfikacji: 2023-03-03 02:40:56.

Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 08.03.2022 r.

Zarządzenie nr 16/2022.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 - Wysokość dofinansowań oraz udziału własnego wnioskodawcy w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 - Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2022 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-13 16:19:56 | Data modyfikacji: 2023-03-03 02:40:56.

Aktywny samorząd - informacje a kierunki działań „Aktywny Samorząd” w 2022 roku


Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej od dnia 1 marca 2022 r.

"Aktywny Samorząd" - informacje w 2022 roku.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-01 01:56:31 | Data modyfikacji: 2023-03-03 02:40:56.

KOMUNIKAT

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU


Ogłasza II etap naboru wniosków o dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku kosztów kształcenia dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej lub prowadzą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR Lipsko, ul. Iłżecka 6 w godzinach od 7.00 do 15.00. od dnia 1 września do 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Komunikat moduł II.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-01 21:56:46 | Data modyfikacji: 2023-03-03 02:40:56.

Zarządzenie nr 4/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 30.03.2021 r.

Na podstawie § 11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, zgodnie z §1 Umowy nr AS3/000054/07/D z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam:

1) Wysokość dofinansowania oraz udziału własnego Wnioskodawców w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON
w 2021 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków PFRON
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r., w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy związane z realizacją programu „Aktywny samorząd”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 4 z dnia 30.03.2021 r.

Wysokość dofinansowań w ramach AS 2021.

Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków PFRON.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-31 17:22:34 | Data modyfikacji: 2021-03-31 18:16:23.

Aktywny samorząd - informacje a kierunki działań

„Aktywny Samorząd” w 2021 roku

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej od dnia 1 marca 2021 r.

„Aktywny Samorząd” w 2021 roku.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-28 17:15:39 | Data modyfikacji: 2021-03-31 18:16:23.

KOMUNIKAT

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU

Ogłasza II etap naboru wniosków o dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku kosztów kształcenia dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej lub prowadzą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR Lipsko, ul. Iłżecka 6 w godzinach od 7.00 do 15.00. od dnia 1 września do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Komunikat.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-28 23:16:26 | Data modyfikacji: 2020-08-28 23:20:31.

KOMUNIKAT

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU

Ogłasza I etap naboru wniosków o dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku kosztów nauki dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej lub prowadzą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 
Więcej (...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-28 23:12:51 | Data modyfikacji: 2020-08-28 23:20:31.

KOMUNIKAT


ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I W 2020 R.

 
Więcej (...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-28 23:04:48 | Data modyfikacji: 2020-08-28 23:20:31.

KOMUNIKAT


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że osoby niepełnosprawne od 01 marca 2020r. mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” -Moduł I -likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową drogą elektroniczną oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym za pośrednictwem Systemu Obsługi Wspracia (SOW) dostępnego na stronie internetowej SOW.

 
Więcej (...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-28 22:47:30 | Data modyfikacji: 2020-02-28 22:58:40.

Program "Aktywny Samorząd" w 2020r.

 

Informacje dla wnioskodawców w module I.


Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.


Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu! Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

 
Więcej (...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-27 11:28:38 | Data modyfikacji: 2020-01-27 11:30:43.

KOMUNIKAT

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU

 

Ogłasza II etap naboru wniosków o dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” kosztów nauki dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej, kolegium, szkole policealnej lub prowadzą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 
Więcej (...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:49:51 | Data modyfikacji: 2020-01-27 11:30:43.

KOMUNIKAT

Uwaga Wnioskodawcy zainteresowani zakupem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach MODUŁU I Obszar C, Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 
Więcej (...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:41:10 | Data modyfikacji: 2019-08-09 14:08:58.

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019 R.

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”
- semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 i semestr zimowy 2019/2020 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, od poniedziałku do piątku, w godz. od. 7.00 do 15.00
- począwszy nabór od dnia 01.03.2019r. do 29.03.2019r.
- kolejny nabór wniosków jest w terminie od dnia 01.09.2019r. do 10.10.2019r.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, od poniedziałku do piątku, w godz. od. 7.00 do 15.00 w terminie od 06.05.2019r. do 31.08.2019r.

 

 
Więcej (...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:13:34 | Data modyfikacji: 2019-03-25 08:58:55.
ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH
PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018 R.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”
- semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2017/2018 i 2018/2019,
mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, od poniedziałku do piątku, w godz. od. 7.00 do 15.00
- począwszy nabór od dnia 01.03.2017r. do 30.03.2017r.
- kolejny nabór wniosków jest przewidywany w terminie od dnia 01.09.2017r. do 10.10.2017r.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 r.
w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski
w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, od poniedziałku do piątku, w godz. od. 7.00 do 15.00 w terminie od 01.04.2018r. do 30.08.2018r.

Uwaga Wnioskodawcy! W 2018 roku realizowane będą
następujące formy wsparcia:
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
2. Modułu II:
• dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018), 
• dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
UWAGA !!!
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pfron.org.pl

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:58:50 | Data modyfikacji: 2019-03-25 08:58:55.
Komunikat

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku przypomina, że osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

uczące się w:


-szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub prowadzą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

w terminie do 10 października 2017r.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, w godz. 7.00 – 15.00
lub telefonicznie pod nr. tel.(48)3781011

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku
mgr Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2017-09-20 13:56:48 | Data modyfikacji: 2017-09-20 13:59:26.
Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny
samorząd” w 2017r.

KOMUNIKAT

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym
należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku o wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji
w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię
w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło
np. od III roku), albo
2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
w module II – w zakresie kosztów czesnego:
1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Moduł I:
1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
Adresat programu
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
– 600 zł,
Adresat programu
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu,
3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 1:
• dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
Adresat programu
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 2:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
Adresat programu
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
Adresat programu
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
• w zakresie ręki – 9.000 zł,
• przedramienia – 20.000 zł,
• ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
• na poziomie podudzia – 14.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
Adresat programu
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C 3,
Adresat programu
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
• 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Adresat programu
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:10:54 | Data modyfikacji: 2017-03-22 13:11:49.
ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH
PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017 R.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”
- semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017 i 2017/2018,
mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6,
od poniedziałku do piątku, w godz. od. 7.00 do 15.00
- począwszy nabór od dnia 1.03.2017r. do 30.03.2017r.
- kolejny nabór wniosków jest przewidywany w terminie od dnia 01.09.2017r. do 10.10.2017r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r.
w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski
w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6,
od poniedziałku do piątku, w godz. od. 7.00 do 15.00
w terminie od 1.04.2017r. do 30.08.2017r.



 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor PCPR w Lipsku Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:59:29 | Data modyfikacji: 2017-03-08 11:04:06.
Uwaga Wnioskodawcy! W 2017 roku realizowane będą
następujące formy wsparcia:

Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
2. Modułu II:
• dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
• dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

UWAGA !!!
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pfron.org.pl
http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor PCPR w Lipsku - Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:14:54 | Data modyfikacji: 2017-03-08 11:04:06.
Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:14:54
Autor: Dyrektor PCPR w Lipsku - Henryka Barbara Kosanowska
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl