Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod Instytucje udzielające pomocy w powiecie.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod Instytucje udzielające pomocy w powiecie.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informacja o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Lipsku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje o działaniu na terenie miasta Lipska Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest realizowany na zlecenie Ministra Sprawiedliwości projektu w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej- zwanego dalej Funduszem Sprawiedliwości przez Fundację Instytut Praworządności ul. Westerplatte 1Ł, 26- 301 Opoczno.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Iłżecka 6A
27- 300 Lipsko
tel. 531 462 895
Wtorek i Czwartek: 8.00 – 13.00

Oferowana jest nieodpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem:
• Prawna
• Psychologiczna
• materialna

Z pomocy Punktu może skorzystać?

- Pokrzywdzony Przestępstwem – osoba, której dobro chronione prawem (tj.: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię czy wolność seksualna) zostało w wyniku przestępstwa naruszone lub zagrożone,
- Świadek przestępstwa – każda osoba fizyczna, której znane są okoliczności mogące mieć znaczenie dla przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania karnego.
- Osoby najbliższe (mąż, żona, dzieci) osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-19 13:34:14 | Data modyfikacji: 2022-09-19 13:36:19.
Data wprowadzenia: 2022-09-19 13:34:14
Data modyfikacji: 2022-09-19 13:36:19
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl