Aktualności / Podstawowe dane jednostki

Aktualności / Podstawowe dane jednostki

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-05-29 23:12:36 | Data modyfikacji: 2024-05-29 23:14:38.

Życzenia wielkanocne

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-03-27 10:02:56 | Data modyfikacji: 2024-03-27 11:05:05.

Informacja PUP w Lipsku


Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej PUP w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-03-27 09:55:24 | Data modyfikacji: 2024-03-27 11:05:05.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniu 29.03.2024 r. (piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-03-25 15:10:00 | Data modyfikacji: 2024-03-27 11:05:05.
Życzenia Bożonarodzeniowe
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-12-22 08:03:20 | Data modyfikacji: 2023-12-22 08:07:28.
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-12-01 09:07:11 | Data modyfikacji: 2023-12-01 09:21:57.

,,Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, ze powiat lipski przystąpił do ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl

Projekty w ramach obszarów B, C, D, F i G wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku pok. nr 2 do dnia 01 luty 2024 roku. Natomiast wnioski z obszaru A oraz E należy składać do mazowieckiego oddziału PFRON w Warszawie.

Wniosek i informacje dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-11-27 12:12:53 | Data modyfikacji: 2023-12-01 09:21:57.
Dzień Pracownika Socjalnego
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-11-21 08:17:39 | Data modyfikacji: 2023-11-21 08:21:37.

INFORMACJA
Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja  2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym  zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 
Informacja - Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-11-03 00:08:48 | Data modyfikacji: 2023-11-03 00:10:48.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji przyjmowane będą

 do dnia 30 listopada roku poprzedzajacego rok realizacji zadania.

 

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI

I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią m. in. następujące warunki:

- prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

WNIOSEK SKŁADA SIĘ RAZ W ROKU !

Ograniczenia
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski są rozpatrywane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-11-01 17:16:36 | Data modyfikacji: 2023-11-03 00:10:48.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniu 13.11.2023 r., (poniedziałek) urząd będzie nieczynny w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-10-25 09:48:02 | Data modyfikacji: 2023-11-03 00:10:48.

INFORMACJA
Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 
Informacja - Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-04 15:13:07 | Data modyfikacji: 2023-09-04 15:16:29.

INFORMACJA


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że Urząd od dn. 28.08.2023 r., będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z uchylonym Zarządzeniem.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-28 14:22:56 | Data modyfikacji: 2023-08-28 14:23:38.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia16.08.2023 r. urząd będzie czynny w godzinach od 7.00 do 14.00, do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:42:49 | Data modyfikacji: 2023-08-28 14:23:38.

SZKOLENIE DLA FUNKCJONUJĄCYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PROGRAMÓW USAMODZIELNIENIA

W dniu 14 czerwca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku odbyło się szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku - dla funkcjonujących rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dla opiekunów programów usamodzielnienia.

Tematem przewodnim szkolenia było: ,,Wychowywanie dziecka w sposób sprzyjający jego przyszłej samodzielności - metody i techniki wychowawcze”.

Uczestnicy nabyli wiedzę m.in.: w zakresie jak wspierać dziecko w okresie dojrzewania, zasad budowania dobrych relacji, stosowania odpowiednich technik komunikacyjnych, czy eliminacji źródeł konfliktów. Zwrócono uwagę na budowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej, wyznaczania granic i zaspokajania potrzeb. Ważnym problemem, który został poruszony to narastający wśród dzieci i młodzieży negatywizm i zachowania antyspołeczne, depresja młodzieńcza.

Szkolenie miało charakter warsztatowy, uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowywaniem dzieci i młodzieży. Zajęcia umożliwiły wnikliwe poznanie i zrozumienie zachowań dziecka oraz identyfikacje z problemami i obawami rodziców i opiekunów.

Wiedza zdobyta na szkoleniu będzie z pewnością pomocna w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-18 18:14:30 | Data modyfikacji: 2023-06-18 18:26:24.

List Wojewody Mazowieckiego do Rodziców Zastępczych

List Wojewody Mazowieckiego do Rodziców Zastępczych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-01 14:33:15 | Data modyfikacji: 2023-06-18 18:26:24.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO


 Obrazek przedstawia życzenia z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w formie kartki, różowe-brązowe kwiaty, kremowe tło.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-30 08:44:58 | Data modyfikacji: 2023-05-30 08:52:41.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”

Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.).

Wsparcie w ramach programu adresowane jest do bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Więcej informacji - klik.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-17 14:24:14 | Data modyfikacji: 2023-05-17 14:29:46.

„Dostępna przestrzeń publiczna” - nowy program PFRON

 

Celem naszych działań jest pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy usuwanie barier w życiu codziennym, przestrzeni publicznej, w dostępie do usług. Temu służyć będzie również przyjęty przez Radę Nadzorczą program „Dostępna przestrzeń publiczna".

Program zakłada między innymi:

   1. zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
   2. utworzenie dostępnych lub poprawę dostępności placów zabaw,
   3. likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Program kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego, kościołów lub innych związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych.

Pierwszy nabór uruchomimy już w maju 2023 r. Wtedy też przedstawimy procedury realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią programu.

Pytania o program kieruj na adres: dpp@pfron.org.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-10 11:22:27 | Data modyfikacji: 2023-05-17 14:29:46.

Życzenia wielkanocne

kartka z życzeniami wielkanocnymi

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-06 09:47:47 | Data modyfikacji: 2023-04-06 09:50:27.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniu 07.04.2023 r., (piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-05 14:10:52 | Data modyfikacji: 2023-04-06 09:50:27.

Powiat Lipski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2023 roku realizuje Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 oraz Opieka wytchnieniowa - edycja 2023.


Wyżej wymienione Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023, otrzymano dofinansowanie w kwocie:

Wartość dofinansowania – 814 174,02 zł
Całkowita wartość zadania – 814 174,02 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem  rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej  niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Program w 2023 roku skierowany jest do 36 osób niepełnosprawnych w tym: 26 osób ze znacznym stopniem, 6 osoby z umiarkowanym stopniem, 4 dzieci do 16 roku życia.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 otrzymano dofinansowanie w kwocie:

Wartość dofinansowania – 469 900,94 zł
Całkowita wartość zadania – 469 900,94 zł

Program opieka wytchnieniowa – edycja 2023 realizowany jest w dwóch formach:
pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach pobytu dziennego usługą objętych zostanie 2 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 22 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi – łącznie 24 uczestników Programu.
W ramach pobytu całodobowego usługą objętych zostanie - 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi – łącznie 28 uczestników Programu.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-05 22:42:34 | Data modyfikacji: 2023-04-06 09:50:27.

IV edycja Projektu „SamoDZIELNI”

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) rozpoczyna IV edycję Projektu „SamoDZIELNI” skierowanego do młodzieży w wieku 17 – 20 lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej objął to przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Projekt ma na celu wyposażenie młodzieży w kluczowe umiejętności potrzebne do poruszania się po rynku pracy. Jest realizowany w formie zjazdów w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

Planowane terminy zjazdów:
- 25-26 marca i 22-23 kwietnia (zjazd stacjonarny w Warszawie),
- 20-21 maja (zjazd online),
- 24-25 czerwca (zjazd stacjonarny w Warszawie).

Zachęcamy do udziału młodzież z pieczy zastępczej. Więcej informacji: https://fundacjapfr.pl/samodzielni.html

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-03 02:49:01 | Data modyfikacji: 2023-04-06 09:50:27.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do następujących zadań:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
2) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
4) usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
5) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Lipsku przy ulicy  Iłżeckiej 6 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest dostęp do inetrnetu, konto w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) oraz profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Uwaga!
Zasady i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).


Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-13 12:22:43 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:24:28.
Życzenia Bożonarodzeniowe
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-16 11:58:23 | Data modyfikacji: 2022-12-16 12:05:47.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniu 23.12.2022 r. (piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-16 11:23:57 | Data modyfikacji: 2022-12-16 12:05:47.

Informacja


Rozeznanie potrzeb mieszkańców Powiatu Lipskiego do Programów resortowych ogłoszonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 .

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 - jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby z terenu Powiatu Lipskiego zainteresowane powyższymi formami pomocy proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do dnia 8 listopada 2022r. ( wtorek) w celu rozeznania potrzeb do złożenia wniosku do Wojewody.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-31 20:06:22 | Data modyfikacji: 2022-12-16 12:05:47.

INFORMACJA


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że urząd od dn. 29.08.2022 r., będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z uchylonym Zarządzeniem.
 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-29 13:28:01 | Data modyfikacji: 2022-12-16 12:05:47.

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Lipsku

Z pomocy oferowanej przez Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Lipsku mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pobyt w COM jest całodobowy. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pobytu w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym mogą uzyskać informacje telefonicznie pod nr 48 3781011 lub osobiście w PCPR ul. IŁżecka 6.

Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdą państwo na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski/nabor-uczestnikow-centrum-opiekunczo--mieszkalnego-w-lipsku-na-pobyt-calodobowy

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-26 08:56:36 | Data modyfikacji: 2022-08-26 08:58:18.

INFORMACJA

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku od dnia 24.08.2022 r., ustala się skrócony czas pracy pracowników PCPR w Lipsku.

W związku z powyższym informuje, że od dnia 24.08.2022 r., do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynne w godzinach 7:00 - 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy,
Koryna Kucharczyk
Dyrektor PCPR w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-24 09:52:04 | Data modyfikacji: 2022-08-24 09:54:08.

INFORMACJA


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że urząd od dn. 08.08.2022 r., będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z uchylonym Zarządzeniem.
 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-09 09:35:37 | Data modyfikacji: 2022-08-24 09:54:08.

INFORMACJA

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku od dnia 05.08.2022 r. ustala się skrócony czas pracy pracowników PCPR w Lipsku.

W związku z powyższym informuje, że od dnia 05.08.2022 r., do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynne w godzinach 7:00 - 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy,
Koryna Kucharczyk
Dyrektor PCPR w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-05 08:44:24 | Data modyfikacji: 2022-08-24 09:54:08.

INFORMACJA


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że urząd od dn. 27.07.2022 r., będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z uchylonym Zarządzeniem.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:36:38 | Data modyfikacji: 2022-08-24 09:54:08.

INFORMACJA


Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku od dnia 21.07.2022 r. ustala się skrócony czas pracy pracowników PCPR w Lipsku.


W związku z powyższym informuje, że od dnia 21.07.2022 r., do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynne w godzinach 7:00 - 14:00.


Za utrudnienia przepraszamy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:34:34 | Data modyfikacji: 2022-08-24 09:54:08.

NOWE PROGRAMY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiat Lipski informuje o uruchomieniu dwóch nowych programów z pakietu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” pt. „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

Mieszkanie dla absolwenta: celem Programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” „Mieszkanie dla absolwenta” skierowany jest do osób które:
  1) posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2) posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  3) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  4) złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5) złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
2. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
3. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
  1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dostępne mieszkanie: celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie skierowany jest do osób, które:
  1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2) złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3) złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4) w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.
2. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
3. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Składanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW)


Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko osobiście bądź telefonicznie pod nr: (48) 378 10 11 do dnia 26 lipca 2022 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-21 09:22:09 | Data modyfikacji: 2022-08-24 09:54:08.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że urząd od dn. 05.07.2022 r., będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z uchylonym Zarządzeniem.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:39:58 | Data modyfikacji: 2022-07-05 12:40:43.

INFORMACJA


Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku od dnia 27.06.2022 r. ustala się skrócony czas pracy pracowników PCPR w Lipsku.


W związku z powyższym informuje, że od dnia 27.06.2022 r., do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynne w godzinach 7:00 - 14:00.


Za utrudnienia przepraszamy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-27 12:29:08 | Data modyfikacji: 2022-07-05 12:40:43.

Wyjazd dzieci z Powiatu Lipskiego do kina.

Dnia 3 czerwca 2022 roku z okazji „Dnia rodzicielstwa zastępczego" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku będące  Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Lipskim zorganizowało wyjazd do kina w Radomiu na film pt. „Detektyw Bruno" dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka wraz z małoletnimi dziećmi.

Film przedstawia przygody małego Oskara, który przebywa w rodzinnym domu dziecka. Oskar rozpoczyna poszukiwania urodzinowego skarbu, który zostawili mu rodzice. W  poszukiwaniach pomaga mu detektyw Bruno. Film pełen humoru jak i wzruszających scen, rozweselił i zaciekawił wszystkich uczestników wyjazdu.

Po seansie filmowym wszyscy wybrali się do restauracji na ciepły poczęstunek i deser. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym za codzienny trud, troskę i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci. Podczas powrotu do domu Dyrektor PCPR zaprosił do wspólnej zabawy.
Dzięki takim wyjazdom rodziny zastępcze jak i rodzinny dom dziecka mają możliwość na odpoczynek, integrację oraz czas by zapomnieć o trudach dnia codziennego.
Dzieci miały okazję poznać się i porozmawiać, gdyż zauważyły dzięki wyjazdowi jak wiele ich łączy. Dzień, który wszyscy spędzili aktywnie zostanie im w pamięci na długo.

Nawiązując do obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż prowadzi ciągły nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej serdecznie zapraszamy do naszej jednostki.

 

Galeria: (aby pobrać zdjęcia w pełnym rozmiarze należy kliknąć w link pod zdjęciem).

Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi i pracownikami PCPR w Lipsku.

Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi i pracownikami PCPR w Lipsku.

Dyrektor PCPR w Lipsku wraz z wychowankami śpiewa piosenki.

Dyrektor PCPR w Lipsku wraz z wychowankami śpiewa piosenki.

Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka podczas seansu

Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka podczas seansu "Detektyw Bruno".

Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka podczas seansu

Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka podczas seansu ,,Detektyw Bruno''.

Film był wyjątkowy.

Film był wyjątkowy.

Jedziemy z dobrym humorem i nastawieniem.

Jedziemy z dobrym humorem i nastawieniem.

Pani Dyrektor składa życzenia i rozdaje dyplomy.

Pani Dyrektor składa życzenia i rozdaje dyplomy.

Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka wracają w dobrych humorach.

 Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka wracaja w dobrych humorach.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:43:18 | Data modyfikacji: 2022-06-08 13:26:33.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-30 22:50:07 | Data modyfikacji: 2022-05-30 22:54:56.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniu 15.04.2022 r. (piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-13 18:24:08 | Data modyfikacji: 2022-05-30 22:54:56.

Życzenia Wielkanocne


 Kartka z życzeniami wielkanocnymi, zielone tło, pisanki, tekst życzeń.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-10 14:56:27 | Data modyfikacji: 2022-04-10 14:59:51.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością


Celem programu jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-10 14:10:20 | Data modyfikacji: 2022-04-10 14:59:51.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku od 1 stycznia 2022 roku proponuje osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom składanie wniosków w wersji elektronicznej za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia, dzięki któremu można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do:

• turnusów rehabilitacyjnych,
• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• sprzętu rehabilitacyjnego,
• likwidacji barier architektonicznych,
• likwidacji barier technicznych,
• likwidacji barier w komunikowaniu się

Do złożenia wniosku potrzebny jest:

• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie Obsługi Wsparcia,
• profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby złożyć wnioski w wersji elektronicznej należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Składanie wniosków jest możliwe przez 24 godziny na dobę!

Uwaga!
Kryteria i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-27 23:48:05 | Data modyfikacji: 2022-01-27 23:52:38.

Dyrektor PCPR w Lipsku z upoważnienia Starosty Lipskiego informuje o nowych zasadach Programu 500+ dla pieczy zastępczej.

Wniosek o 500+ przez PUE ZUS – dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego.

Sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym albo opiekunem faktycznym (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” ? Możesz to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przeczytaj instrukcję.

Świadczenie wychowawcze 500+ otrzymasz na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.
Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”(SW-O), przeznaczony dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego.

Pamiętaj!
Od 1 lutego 2022 r. będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r. Jeśli teraz pobierasz świadczenie z gminy lub jako osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem pobierasz dodatek wychowawczy z powiatu będzie Ci on nadal wypłacany do 31 maja 2022 r.
Jeśli w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. zacząłeś sprawować pieczę zastępczą nad dzieckiem/stałeś się opiekunem prawnym/opiekunem faktycznym, możesz jeszcze złożyć wniosek na aktualny okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2021 r. i trwa do 31 maja 2022 r. Możesz też złożyć wniosek do ZUS na ten okres świadczeniowy na dziecko, nad którym zacząłeś sprawować  pieczę zastępczą/stałeś się jego opiekunem prawnym/opiekunem faktycznym przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku do gminy o świadczenie wychowawcze albo do powiatu o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Decyzje wydane przez PCPR w Lipku przyznające dodatek wychowawczy (500+) zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r., tj.  tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r. Aby nadal otrzymywać 500+ należy złożyć wniosek do ZUS.

Jeśli okres, na który otrzymał/-a Pan/-i 500+ na podstawie decyzji wydanej przez PCPR w Lipsku zakończy się  przed 31.05.2022 r. to PCPR w Lipsku przedłuży prawo do 500+ kolejną decyzją, nie dłużej niż do 31.05.2022 r. oraz wypłaci świadczenie.

Ważne
Jeśli wysłałeś już przez PUE ZUS wniosek o świadczenie wychowawcze (SW-O) i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

Instrukcja do Programu 500+

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-19 00:23:38 | Data modyfikacji: 2022-01-19 00:27:19.

INFORMACJA

 Obrazek przedstawia biało - czerwoną flagę polski, godło - białego orła ze złotą koroną, dziobem i szponami na czerwonym tle.

Powiat Lipski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2022 roku będą realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 748 323,00 zł
Całkowita wartość zadania – 748 323,00 zł

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 443 332,80 zł
Całkowita wartość zadania – 443 332,80 zł

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 będzie realizowany w formie pobytu dziennego i w formie pobytu całodobowego.

Jeżeli opiekujesz się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności możesz skorzystać z opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub pobytu całodobowego.

Głównym celem Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
  2. załatwianiu spraw urzędowych;
  3. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  4. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekujesz się osobą niepełnosprawną i chcesz skorzystać z pomocy asystenta lub z opieki wytchnieniowej zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko tel. 48 3781011 e-mail: pcpr@powiatlipsko.pl

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1133,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-08 18:59:08 | Data modyfikacji: 2022-01-10 08:09:11.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniu 31.12.2021 r. (piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7 00 do 12 30. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-28 18:21:44 | Data modyfikacji: 2022-01-10 08:09:11.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) urząd będzie nieczynny (odbiór za dzień 01.01.2022 r. przypadający w sobotę). Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku

Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-28 18:18:01 | Data modyfikacji: 2021-12-29 12:05:40.

Życzenia Bożonarodzeniowe

kartka z zyczeniami na boże narodzenie 2021, szare tło, ozdoby, zielone i czerwone dodatki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-24 01:16:08 | Data modyfikacji: 2021-12-24 01:34:24.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

uprzejmie informuje,

że w dniu 24.12.2021 r. (piątek) urząd będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-08 01:09:18 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Socjalnym
za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym.
Życzymy, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji,
a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny
i wdzięczność osób, którym pomagacie.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-21 12:23:02 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Wsparcie w ramach programu adresowane jest do bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Więcej informacji na temat programu (...)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-22 10:17:43 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Pismo do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-06 15:48:57 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

Program "Dobry start" - nowe zasady


Informujemy, że od tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku nie będzie obsługiwało wniosków w ramach programu "Dobry start". Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-11 22:10:13 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że urząd od dn. 21.07.2021 r., będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-21 15:11:21 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniach od 08 lipca 2021 r. do odwołania, urząd będzie czynny w godzinach od 7.00 do 14.00. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-08 10:50:12 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku uprzejmie informuje, że w dniach od 23 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r., urząd będzie czynny w godzinach od 7.00 do 14.00. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-22 21:56:41 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


dzien_rodzicielstwa_zastepczego


Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka składamy Państwu podziękowania za trud i poświęcenie oraz troskę, miłość, opiekę i bezpieczeństwo, które każdego dnia ofiarujecie dzieciom. Życzymy również Państwu siły, wytrwałości i samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli oraz samych szczęśliwych dni.


Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-30 21:52:44 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

uprzejmie informuje,
że w dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek)
urząd będzie nieczynny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-25 11:54:19 | Data modyfikacji: 2021-12-08 01:10:36.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


W załączniku poniżej znajdą Państwo aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-22 09:46:15 | Data modyfikacji: 2021-04-22 10:03:25.

Życzenia Wielkanocne

zyc_wie_2k21

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-02 10:17:06 | Data modyfikacji: 2021-04-02 10:32:18.

Komunikat - skrócony czas pracy.


Dyrektor PCPR w Lipsku informuje, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 13/2020 w dniu 31 grudnia 2020 r. wprowadza się skrócony czas pracy dla pracowników PCPR. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku będzie otwarte w tym dniu w godzinach od 7.00 do 12.00.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-29 20:44:13 | Data modyfikacji: 2020-12-29 20:58:23.

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

 kartka

W nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu, w szczególności zdrowia, oraz wiele radości, miłości i ciepła rodzinnego w gronie najbliższych.
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie Państwu wszelką pomyślność, obdaruje szczęściem i nadzieją na lepsze jutro.
W tym magicznym okresie pamiętajmy o osobach dla których święta są wyjątkowo trudne: o osobach starszych, samotnych, chorych i tych bez dachu nad głową.

Życzą Dyrektor PCPR w Lipsku wraz z pracownikami

Kartka.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:21:35 | Data modyfikacji: 2020-12-23 15:22:26.

Jesteś ozdrowieńcem. Zostań wolontariuszem w DPS!


Chorowałeś na koronawirusa? Chcesz pomagać innym? Zgłoś się do wolontariatu ozdrowieńców. Osoby, które przechorowały COVID-19, jako ozdrowieńcy mogą wspierać domy pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

W odpowiedzi na apel Wojewody Mazowieckiego Powiat Lipski zachęca ozdrowieńców do podjęcia wolontariatu w domach pomocy społecznej. Na wsparcie liczą również mieszkańcy oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje o możliwości wsparcia domów pomocy społecznej przez wolontariat ozdrowieńców.

Więcej informacji na temat wolontariatu znajdziesz w załączniku.

 
Wolontariat - DPS.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-15 21:56:35 | Data modyfikacji: 2020-12-15 22:00:57.

Komunikat - dzień wolny od pracy.


Dyrektor PCPR w Lipsku informuje, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 12/2020 dzień 24 grudnia 2020 roku ustala się dniem wolnym od pracy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-15 21:38:46 | Data modyfikacji: 2020-12-15 22:00:57.

Ankieta - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Szanowni Państwo,

Powiat Lipski opracowuje kolejny dokument strategiczny - Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W związku z tym zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej instytucji pomocy społecznej działających na terenie powiatu oraz problemów społecznych z jakimi borykają się mieszkańcy.

Żeby przejść do ankiety wystarczy kliknąć w poniższy link.

Ankieta - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-25 18:30:33 | Data modyfikacji: 2020-12-15 22:00:57.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCOZNYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID -19”

    W dniu 31.07.2020 r. Powiat Lipski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19”. Pozyskał środki finansowe w wysokości 147.450 zł na zakup sprzętu komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej dla dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19. Starosta Powiatu Lipskiego na realizatora projektu wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
    W dniu 17 września 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27- 300 Lipsko odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej. Sprzęt został przekazany przez Starostę Powiatu Lipskiego- Sławomira Śmieciucha oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku- Korynę Kucharczyk dla 17 form rodzinnej pieczy zastępczej oraz do placówki- Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
    Placówka w Siennie otrzymała wysokiej jakości sprzęt komputerowy, tj.: 20 laptopów,
10 komputerów stacjonarnych, 5 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością oraz 650 szt. maseczek, 3.250 szt. rękawiczek, 100 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk.
    Do rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka przekazano wysokiej jakości 11 laptopów, 2 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, 500 szt. maseczek, 1300 szt. rękawiczek oraz 40 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk.
    Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt komputerowy będzie mogła wykorzystywać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Natomiast otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań w okresie epidemii COVID-19.

Zdjęcie 1.

Zdjęcie 2.

Zdjęcie 3.

Zdjęcie 4.

Zdjęcie 5.

Zdjęcie 6.

Zdjęcie 7.

Zdjęcie 8.

Zdjęcie 9.

Zdjęcie 10.

Zdjęcie 11.

Zdjęcie 12.

Zdjęcie 13.

Zdjęcie 14.

Zdjęcie 15.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-19 21:23:51 | Data modyfikacji: 2020-09-19 21:30:05.


Dzień wolny od pracy - piątek 12.06.2020

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku dzień 12.06.2020r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy, w związku ze świętem przypadającym w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

W związku z powyższym informuje się, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-08 19:16:33 | Data modyfikacji: 2020-09-19 21:30:05.

KOMUNIKAT - ZALECENIA DOTYCZĄCE IZOLACJI DOMOWEJ

 

ZALECENIA DO IZOLACJI DOMOWEJ

1. O stanie zdrowia Twojego lub/i dziecka informuj lekarza, który zlecił izolację domową. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia natychmiast wzywaj karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID i jedź do szpitala.
2. Przebywa j (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/nie przebywają inni domownicy.  Otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz opuścić ten pokój – usta i nos osłoń maseczką (chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z gazy i tasiemek). Inni domownicy nie powinni przebywać w odległości mniejszej niż 1m. Nie wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz. Jeśli masz do wyrzucenia śmiecie to zapakuj je w plastikowy worek (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce) i wystaw za drzwi, zostaw, inny pomagający domownik wyrzuci zgodnie z niżej zamieszczoną instrukcją. 
3. Nie wchodź do innych pomieszczeń jeśli ktoś w nich przebywa.
4. Jeśli nie mieszkasz sam - nie korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji.
5. Jeżeli nie możesz mieć oddzielnej dla siebie łazienki/toalety to staraj się ją używać jako ostatni z domowników i myj po sobie pomieszczenie, dezynfekuj WC, myj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników.
6. Nie używaj wspólnych z innymi domownikami naczyń. Korzystaj tylko z wydzielonych dla siebie oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Naczynia myj w zmywarce (minimum 60⁰C) lub ręcznie środkiem  myjącym do tłustych naczyń i płucz gorącą wodą (można je na koniec sparzyć). Po każdym zmywaniu myj  ręce wodą z mydłem.

Jak sprzątać mieszkanie, w którym izolowany jest jeden (dwoje chorych), a reszta jest zdrowa
- dezynfekcji (chusteczkami, sprayem) wymagają:
- klamki do drzwi, blaty stołowe, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, tablety, stoliki nocne. Po dezynfekcji nie wycieraj zdezynfekowanych powierzchni. Najlepiej rób to w gumowych rękawiczkach.

Pranie ubrań, pościeli używanej przez osobę zakażoną
- „wsad do pralki” powinno się pakować w rozpuszczalny worek (jeśli osiągalny, powinny być dostępne przez internet) i prać w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60⁰C. Jeśli taki worek nie jest dostępny to chory powinien pakować brudne rzeczy do worka materiałowego, pranego razem z załadowanym praniem. Worek warto powiesić na klamce pokoju w którym przebywa zakażony domownik. Po załadunku dezynfekuj z zewnątrz pralkę i jej okolicę, umyj i zdezynfekuj ręce. Nie wysyłaj prania do pralni.

Wyrzucanie śmieci – zalecenia dla osoby wyrzucającej śmiecie z twojego domu/mieszkania
- załóż gumowe rękawiczki, zapakuj śmieci w worek, po zamknięciu  pierwszego worka zdejmij rękawiczki, zapakuj w drugi worek, wyrzuć. Umyj i zdezynfekuj ręce. Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia, nie każdy choruje pełnoobjawowo.

WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ 14 DNI OD OSTATNIEGO KONTAKTU Z OSOBĄ Z POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM:
1. Nie mogą opuszczać domu, robić zakupów.
2. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami.
3. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo o pomoc, osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-26 11:36:03 | Data modyfikacji: 2020-03-26 11:50:32.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI INTERESANTÓW

 W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz ze względu na zmniejszenie obsady kadrowej, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców jak i pracowników PCPR uprzejmie informujemy, że :

• od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku realizuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów;

• wszystkie wnioski dot. dofinansowania ze środków PFRON dostępne są na stronie internetowej oraz wyłożone są na stoliku w korytarzu PCPR. We wszystkich sprawach, problemach i pytaniach przy wypełnianiu wniosków urzędnicy będą udzielać informacji za pomocą kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej;

• korespondencję kierowaną do PCPR proszę kierować drogą pocztową lub pocztą elektroniczną bądź pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym. Wszelkie pisma, decyzje administracyjne PCPR będzie wysyłał pocztą na podane adresy korespondencyjne;

• wstrzymane zostają wszystkie wizyty specjalistów: psychologów, prawnika, ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni także ograniczą do minimum spotkania w terenie;

• w sytuacjach wyjątkowych kontakt osobisty z pracownikiem będzie możliwy, po ustaleniu telefonicznym lub mailowym w godz. 7.00 -15.00 od poniedziałku do piątku. Kontakt telefoniczny 48 3781-011, 48 3780-124, e-mail pcprlipsko@op.pl

• telefon dyżurny 509 151 687.

Będziemy wdzięczni za zastosowanie się do powyższej rekomendacji, gdyż takie odpowiedzialne   zachowania   mają   pomóc   chronić   Państwa   i   obsługujących pracowników przed ewentualnym zakażeniem.

 

                                                                                                                              Dyrektor PCPR w Lipsku
                                                                                                                              Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:21:04 | Data modyfikacji: 2020-03-19 21:08:47.
KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Jednocześnie przypominamy, o konieczności stosowania się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.


Dane kontaktowe:
Tel. tel. (48) 378-10-11
Adres e-mail: pcprlipsko@op.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-12 14:12:29 | Data modyfikacji: 2020-03-12 14:14:41.
KOMUNIKAT

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Uległy zmianie druki wniosków o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor PCPR Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:59:20 | Data modyfikacji: 2020-03-12 14:14:41.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa.

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy.

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda.

Klauzula informacyjna -Aktywny samorząd 2019.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:12:49 | Data modyfikacji: 2018-09-18 08:48:47.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko;
2. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań jednostki określonych przepisami prawa (w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodziny) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu klient PCPR może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;
4. Stosownie do treści art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku danych osobowych jest obowiązkowe, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa m.in.: postanowień ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
i innych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:43:13 | Data modyfikacji: 2018-09-18 08:48:47.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Lipsku
NAZWA JEDNOSTKI PCPR w Lipsku 
RODZAJ Jednostka Organizacyjna Powiatu
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. lipski
KOD 27-300
MIEJSCOWOŚĆ Lipsko
KONTAKT tel./fax (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl  
Dyrektor Jednostki 

Koryna Kucharczyk
tel. (48) 378-10-11 
e-mail: pcprlipsko@op.pl  

NIP: 

811-15-60-172

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-02-27 23:26:09.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-02-27 23:26:09
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl