Ogłoszenia
2024-03-20 11:45:32
OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr FS-2024-01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w Powiecie Lipskim w ramach Prog  ...więcej

2024-02-26 12:11:31
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr FS-2024-01na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osobyz niepełnosprawnością w Powiecie Lipskim w ramach Programu Opie  ...więcej

2023-02-23 14:40:15
OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr FS-2023-01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim w ramach Pro  ...więcej

2023-02-21 15:08:32
ZARZĄDZENIE nr 5/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 21.02.2023 r. w sprawie: uzupełnienia Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr FS-2023-01 na powierzenie realizacji zadania publiczn  ...więcej

2023-02-14 23:56:12
 ZARZĄDZENIE nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 13.02.2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr FS-2023-01 na powierzenie realizacji zadania publi  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 oraz Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.
2023-02-06 15:14:48
  ...więcej

2022-02-10 18:08:23
OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr POW-2022-01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Lipskim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIO  ...więcej

2022-02-10 17:55:55
OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr AOON-2022-01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnychw Powiecie Lipskim w ramach Programu Asystent osobisty  ...więcej

2022-02-02 18:02:44
ZARZĄDZENIE nr 11/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 01.02.2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr POW-2022-01 na powierzenie realizacji zadania publiczne  ...więcej

2022-02-02 17:58:25
ZARZĄDZENIE nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 01.02.2022 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr AOON-2022-01 na powierzenie realizacji zadania publiczneg  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
2022-01-25 19:53:25
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Programu Opieka Wytchnieniowa.
2022-01-25 19:46:56
  ...więcej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr POW-2022-01
2022-01-18 16:01:08
  ...więcej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr AOON-2022-01
2022-01-18 15:35:44
   ...więcej

Informacja dotycząca projektu.
2020-09-01 19:57:05
Informacja dotycząca projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Powiat Lipski przystąpił do realizacji Proj  ...więcej

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM DOŁĄCZ DO NAS!
2019-03-07 07:28:06
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku poszukuje wolontariuszy do pomocy rodzinom zastępczym i wychowankom, którzy opuścili już pieczę zastępczą i rozpoczęli proces usamodzielnienia.  ...więcej

KARTA DUŻEJ RODZINY
2019-02-19 12:56:57
  Od 01.01.2019r. Wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KARTY DUŻEJ RODZINY tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na wiek w chwili składania wniosku. WNI  ...więcej

KOMUNIKAT
2018-08-27 16:56:22
DYREKTORPOWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU ogłasza II etap naboru wniosków na dofinansowanie lub refundację ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu "Aktywny Samorząd" koszt&oacut  ...więcej

INFORMACJA
2018-03-23 13:02:35
Caritas Diecezji Siedleckiej dostrzegając potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego od kilku lat tworzy na terenie województwa mazowieckiego instytucjonalne formy wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższy  ...więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU” W RAMACH RPOWM 2014-2020
2017-05-17 14:05:12
http://www.lipski.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3502&idmp=33&r=r  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl