Informacje

Informacje

Poradnictwo specjalistyczne


Poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne, rodzinne i socjalne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Świadczenie specjalistycznego poradnictwa odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6.
W ramach specjalistycznego poradnictwa udziela się m.in. informacji o prawach i uprawnieniach dla wszystkich osób poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów.


Świadczenie porad specjalistycznych przez psychologa, prawnika i pracowników socjalnych:

  • Poradnictwo psychologiczne w poniedziałki, w godzinach od 8.00 do 13.00.
  • Poradnictwo prawne w poniedziałki, w godzinach od 14.00 do 15.00, jeden raz w miesiącu.
  • Poradnictwo socjalne – pracownik socjalny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Porady udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Zgłoszenia przyjmowane są na wniosek zainteresowanych osób w siedzibie PCPR w Lipsku, termin ustalony telefonicznie: 48 378 10 11

Nie udziela się porad:
- odpłatnych,
- w sprawach karnych,
- osobom nietrzeźwym.

NIEODPŁATANA POMOC PRAWNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że nieodpłatne poradnictwo prawne oferuje Starostwo Powiatowe w Lipsku. Informacja o działalności punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:15:25 | Data modyfikacji: 2022-01-28 13:19:41.
Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:15:25
Data modyfikacji: 2022-01-28 13:19:41
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl