Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT

    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że projekt ,,Razem łatwiej” nr RPMA.09.01.00-14.9932/17 zostaje wstrzymany do odwołania z powodu sytuacji epidemii na terenie całego kraju.

    O ponownej realizacji projektu ,,Razem łatwiej” zostaną państwo powiadomieni.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-31 23:19:44.
Nabór do projektu ,,Razem łatwiej”


OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1, Aneksem nr 2, Aneksem nr 3, Aneksem nr 4 do Regulaminu zakończył się nabór w dniu 16.10.2019r do projektu ,,Razem łatwiej” 11 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

 
Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-22 18:37:43 | Data modyfikacji: 2019-10-22 18:39:09.

Nabór do projektu ,,Razem łatwiej”OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1, Aneksem nr 2 oraz Aneksem nr 3, Aneksem nr 4 wznawia nabór 11 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do projektu ,,Razem łatwiej”.

 
Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 09:36:29 | Data modyfikacji: 2019-10-08 14:23:24.

Nabór do projektu ,,Razem łatwiej”


OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1, Aneksem nr 2, Aneksem nr 3 do Regulaminu zakończył się nabór w dniu 18.09.2019r do projektu ,,Razem łatwiej”.

 
Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-20 20:24:54 | Data modyfikacji: 2019-09-22 13:32:45.

Nabór do projektu ,,Razem łatwiej”

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1, aneksem nr 2 oraz aneksem nr 3 wznawia nabór 3 wychowanek instytucjonalnej pieczy zastępczej do projektu: "Razem łatwiej".

 
Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-11 22:51:20 | Data modyfikacji: 2019-09-22 13:32:45.

Nabór do projektu ,,Razem łatwiej”

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr 2 do Regulaminu zakończył się nabór w dniu 09.08.2019r do projektu ,,Razem łatwiej” 6 osób niepełnosprawnych , który jest realizowany w okresie od 01.07.2018 do 30.04.2020r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w dniu 13.08.2019r. zakwalifikowania 6 osób niepełnosprawnych 3K i 3M.

 
Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:13:58 | Data modyfikacji: 2019-08-19 12:17:07.

Nabór do projektu ,,Razem łatwiej”


OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1 wznawia nabór 10 osób z niepełnosprawnościami (5 K i 5 M) do projektu ,, Razem łatwiej”, który jest realizowany w okresie od 01.07.2018r. do 30.04.2020r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Ponowny nabór 10 (5 K i 5 M) osób niepełnosprawnych rozpocznie się od 29.07.2019r. i będzie trwała do 09.08.2019r.


Druki do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR Lipsko, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko.

 
Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-01 10:41:45 | Data modyfikacji: 2019-08-19 12:17:07.
OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1 do Regulaminu zakończył się nabór w dniu 07.12.2018r. do projektu ,,Razem łatwiej” 30 osób niepełnosprawnych, który jest realizowany w okresie od 01.07.2018 do 30.04.2020r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w dniu 07.12.2018r. zakwalifikowano 30 osób niepełnosprawnych 15 K i 15 M.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor PCPR w Lipsku Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:10:40 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:12:17.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
pracy do świadczenia opieki dla młodzieży z
pieczy zastępczej i MOS-u w ramach projektu :
,,Razem łatwiej”

 
informacja o wyborzna stanowisko opiekuna .doc

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:08:20 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:11:50.
Szacowanie wartości

Szacowanie wartości .docx

Załącznik nr 1 szacowania wartości.doc

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-16 22:11:45 | Data modyfikacji: 2018-11-16 22:16:04.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuna
młodzieży z pieczy zastępczej i MOS-u w ramach
projektu ,,Razem łatwiej”.

nabór na stanowisko opiekuna pieczy zastępczej i MOS-u.doc

zał.1.formularz ofertowy.docx

zał.2 .docx

zał.3 docx.docx

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-14 18:32:18 | Data modyfikacji: 2018-11-14 18:33:52.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy; koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w ramach projektu : ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Lipsku została wybrana;

Pani Anna Pawlak zam. Tymienica Nowa na stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.


Uzasadnienie dokonanego wyboru;

Pani Anna Pawlak spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziła predyspozycje niezbędne do właściwej realizacji powierzonych zadań na w/w stanowisku.


W związku z powyższym Pani Anna Pawlak została wskazana do zatrudnienia na stanowisku pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w projekcie ,, Razem łatwiej” . współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanym przez PCPR w Lipsku

 


Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:13:19 | Data modyfikacji: 2018-11-14 18:33:52.
OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz Aneksem nr 1 do Regulaminu zakończył się nabór w dniu 01.10.2018r do projektu ,,Razem łatwiej” wychowanków instytucjonalnej piczy zastępczej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w dniu 17.10.2018r. zakwalifikowano 24 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej 12 K i 12 M oraz 20 wychowanków 10 K i 10 M młodzieżowego ośrodka socjoterapii.


W dalszym ciągu trwa nabór osób niepełnosprawnych do projektu ,,Razem łatwiej” do dnia 30.11.2018r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:00:52 | Data modyfikacji: 2018-10-25 11:01:26.
NABÓR NA STANOWISKO PRACY KOORDYNATOR RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Zamawiający
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku , ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko realizujący projekt pod nazwą: ,,Razem łatwiej” w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór na stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

KOD CPV- 85121270-6- usługi psychiatryczne lub psychologiczne

2. Przedmiot zamówienia:
zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę o pracę ½ etatu w okresie od 01.11.2018r. do 30.04.2020r. w celu świadczenia usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Razem łatwiej”.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało;
a) Sporządzanie ścieżek reintegracji uczestników projektu,
b) opracowanie Indywidualnych Planów Działania i aneksów,
c) ocena planów działania,
d) realizacja zajęć prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja osób niepełnosprawnych,
e) prowadzenie karty czasu pracy,
f) współpraca z psychologiem i kadrą projektu,
g) wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu,
h) oznaczenie materiałów dydaktycznych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
i) udział w zajęciach integracyjnych,
j) przygotowywanie dokumentów do sprawozdawczości,
k) sporządzanie opinii o uczestnikach projekt.


3. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
d) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
e) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
f) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
g) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego).
h) doświadczenie pracy w projektach unijnych.
4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera,
b) samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
c) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,
f) prawo jazdy kat. B
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z klauzulą treści: o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona,
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
e) zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


6. Preferowane cechy osobowości kandydata:
• Innowacyjność i kreatywne myślenie,
• Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne,
• Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
7 .Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. Osobiście lub drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko

Oferty należy składać do: 24.10.2018r., godz. 9.00

Z dopiskiem na kopercie ,,Nabór na wolne stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ” w ramach projektu ,,Razem łatwiej”


8. Informacje dodatkowe:
• Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.
• Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani(dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone).
• Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Postanowienia końcowe:
• Złożenie aplikacji nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
• Stanowisko jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.

 
zał. 1. Oświadczenia dla koordynatora.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku | Data wprowadzenia: 2018-10-16 09:00:13 | Data modyfikacji: 2018-10-16 09:01:02.
Informacja o zmianie terminu rekrutacji
uczestników do projektu „Razem łatwiej”


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że został przedłużony proces rekrutacyjny w projekcie „Razem łatwiej” dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii do dnia 08.10.2018r. do godz. 11.00.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:40:49 | Data modyfikacji: 2018-10-04 14:43:03.
Nabór do projektu ,,Razem łatwiej”

 

 OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, iż zgodnie z Regulaminem trwa otwarty nabór do projektu ,,Razem łatwiej”, który jest realizowany w okresie od 01.07.2018 do 30.04.2020r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


• etap II do 30 września 2018r. – trwa rekrutacja 24 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i 20 wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• etap III do 30grudnia 2018r. - trwa nabór 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lipskiego.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa zakończył się nabór Rodzinnej Pieczy Zastępczej w drodze rekrutacji zakwalifikowano 21 wychowanków ( 13 K i 8 M).

Druki do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR Lipsko, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko.

 

Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-01 17:11:48 | Data modyfikacji: 2018-10-04 14:43:03.
Szacowanie wartości

Szacowanie wartości razem łatwiej 2018.pdf

Załącznik nr 1 do szacowania razem łatwiej.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-22 10:35:54 | Data modyfikacji: 2018-09-22 10:41:34.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska
pracy; koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy; koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
zatrudnionego w ramach projektu : ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania
9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez
PCPR w Lipsku została wybrana;
1. Pani Marta Fijoł zam. Lipsko na stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru;
Pani Marta Fijoł spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziły predyspozycje niezbędne do właściwej realizacji
powierzonych zadań na w/w stanowiskach.

W związku z powyższym Pani Marta Fijoł została wskazana do zatrudnienia na stanowisku
pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w projekcie ,, Razem łatwiej” . współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z
ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
realizowanym przez PCPR w Lipsku

Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor PCPR w Lipsku Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:34:41 | Data modyfikacji: 2018-09-22 10:41:34.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
pracy; psycholog

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy; psycholog zatrudnionego w ramach
projektu : ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Lipsku zostały wybrane;
1. Pani Monika Kosiór zam. Ciepielów na stanowisko pracy; psycholog.

Uzasadnienie dokonanego wyboru;
Pani Monika Kosiór spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziły predyspozycje niezbędne do właściwej realizacji
powierzonych zadań na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Pani Monika Kosiór została wskazana do zatrudnienia na
stanowisku pracy jak psycholog ,,Razem łatwiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1.
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Lipsku .

Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Dyrektor PCPR w Lipsku Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:33:33 | Data modyfikacji: 2018-09-22 10:41:34.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie „Razem łatwiej” realizowanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
w okresie od 01.07.2018 do 30.04.2020


Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Razem łatwiej”.

DEFINICJE:
Projekt – przedsięwzięcie pn. „Razem łatwiej”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie numer RPMA.09.01.00-IP.01-14-057/17 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 12 kwietnia 2018 r.
a

Beneficjentem- Powiatem Lipskim reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Punkt przyjmowania zgłoszeń - Biuro Projektu - miejsce, w którym należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Biuro Projektu
adres: ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko
pok.5 i 3 lub drogą mailową - pcprlipsko@op.pl 

tel.: 48 3781 011

Druki do pobrania na stronie internetowej: "www.pcprlipsko.samorzad.pl"
godziny przyjmowania zgłoszeń: 7.00 – 15.00

Uczestnicy Projektu:
95 osób (41K i 54M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

• 30 osób z niepełnosprawnościami, nieaktywnych zawodowo bądź bezrobotnych (w tym 15K i 15M) zamieszkałych na terenie powiatu lipskiego, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.),

• 20 osób - wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą (w tym 10K i 10M), posiadających zaświadczenie Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą o posiadaniu statusu wychowanka placówki.

• 45 osób – wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym 16K i 29M).
- wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – posiadających zaświadczenie Beneficjenta o posiadaniu statusu wychowanka RPZ.
- wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – posiadających zaświadczenie DyrektoraPowiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o posiadaniu statusu wychowanka IPZ.

Uczestnik projektu – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 Regulaminu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej, która ma prawo do udziału w projekcie i podpisze dokumenty wymienione w § 3 pkt.3 Regulaminu.

Uczestnik rezerwowy– przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na liście rezerwowej Projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów- zidentyfikowanie głównych problemów oraz potrzeb uczestnika projektu i przedstawienie propozycji ich rozwiązania.

Indywidualna Ścieżka Reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób, rodzin lub środowiska z ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Kontrakt socjalny – to umowa zawarta przez pracownika socjalnego z osobą uczestniczącą w projekcie, w której uwzględnione są obowiązki i uprawnienia obu stron (dla osób niepełnosprawnych).

Wywiad środowiskowy - przeprowadzony przez pracownika socjalnego w celu ustalenia ogólnej sytuacji osoby i jej rodziny (dla osób niepełnosprawnych).

Indywidualny Plan Działania - to plan zawierający cele i alternatywy potencjału osobistego i zawodowego uczestników projektu, w celu dobrania poszczególnych form wsparcia (dla wychowanków pieczy zastępczej i MOS).

Dokumenty rekrutacyjne – regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz załącznikami, w tym formularz zgłoszeniowy.

Informacja o uczestnikach projektu – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do Projektu (Załącznik 2 do Regulaminu).

Oświadczenie Uczestnika projektu o danych osobowych – dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (Załącznik 4 do Regulaminu).

Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia- dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (załącznik 6 do Regulaminu).

Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie- dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu ( załącznik 9 do Regulaminu).

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do projektu ( załącznik 3 do Regulaminu).

Zaświadczenie Dyrektora PCPR, PZPPDiR i MOS - dokument pisemny potwierdzający status wychowanka.

Komisja rekrutacyjna – Komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do projektu, w tym oceniająca dokumenty rekrutacyjne.

Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rezerwowa – lista osób, w każdej grupie rekrutacji, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, które nie zostały zakwalifikowane do listy podstawowej z powodu braku miejsc.

Lista osób niezakwalifikowanych – lista osób, nie spełniających kryteriów uczestnictwa w projekcie.

§ 1.
Cel Projektu

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa zwiększająca zdolność do zatrudnienia 95 osób (41K i 54M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 45 wychowanków pieczy zastępczej i 20 wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego oraz 30 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie powiatu lipskiego.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie.
2. Projekt realizowany jest w okresie: 01 lipca 2018 – 30 kwietnia 2020 roku.


§ 3.
Kryteria uczestnictwa w Projekcie

• W projekcie może wziąć udział osoba spełniająca poniższe warunki:
• wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
• wychowankowie młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące powiat lipski.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak równoczesnego uczestnictwa w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno- zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, biorąca udział w rekrutacji do Projektu, która złożyła w wyznaczonym terminie wypełnione dokumenty rekrutacyjne w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń.
3. O kwalifikacji do Projektu decydować będą:
- kryteria formalne:
• złożenie przez osobę kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (patrz definicja dokumenty rekrutacyjne),
• spełnienie przez osobę kryteriów, o których mowa w ust.1.
- kryteria merytoryczne: oceniane przez Komisję rekrutacyjną: koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie zobowiązana jest do:
• wypełnienia Informacji o uczestniku projektu (załącznik 2 do Regulaminu),
• wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik 3 do Regulaminu),
• złożenia oświadczenia uczestnika projektu o danych osobowych (załącznik 4 do Regulaminu),
• złożenia oświadczenia uczestnika projektu o pozostawaniu bez zatrudnienia (załącznik 6 do Regulaminu),
• złożenia oświadczenia o dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w projekcie (załącznik 9 do Regulaminu),
• w przypadku osób z niepełnosprawnością przedłożenia do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

• Dokumenty, o których mowa w pkt.3 lit. b i d. muszą być złożone na etapie rekrutacji do projektu. Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt.3 lit. a,c,e,f muszą być złożone najpóźniej w dniu poprzedzający dzień rozpoczęcia pierwszego wsparcia w ramach projektu.
• Beneficjent zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji danych zawartych w dokumentach złożonych przez Kandydata na etapie rekrutacji do projektu, o których mowa w pkt.3 najpóźniej w ostatnim dniu przed dniem udzielenia pierwszego wsparcia Uczestnikowi. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Beneficjentowi aktualnych danych, potwierdzających spełnienie kryteriów udziału w projekcie, w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
• Weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych będzie dokonywana przez osobę rekrutującą na bieżąco, w miarę napływu do Punktu Przyjmowania Zgłoszeń. Kandydat zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania telefonicznie wezwania. Nie uzupełnienie braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem formularza zgłoszeniowego na etapie weryfikacji formalnej i nie zakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
• Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej (e-mail) i za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).
• Dokumenty rekrutacyjne muszą być:
• kompletne;
• wypełnione w języku polskim;
• wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie;
• podpisane we wszystkich wskazanych polach;
• złożone w wersji papierowej zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta;
• Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin, dostępne są w wersji papierowej w Biurze Projektu. Ponadto wyżej wymienione dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej, do pobrania ze strony internetowej oraz u pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej.
• Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.
• Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.
• W projekcie nie mogą wziąć udział osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

§ 4.
Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:
• diagnoza i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji;
• wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne;
• grupowy trening kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych
• trening integracji emocjonalnej dla wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• trening zastępowania agresji dla wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii
• warsztaty integracji społecznej dla wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• zajęcia sportowo-ruchowe dla wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• warsztaty survivalowe dla wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• warsztaty efektywnego uczenia się dla wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• zajęcia animacyjne dla najmłodszych wychowanków i ich opiekunów;
• spotkanie społeczno-integracyjne dla wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• zajęcia psychoruchowe dla osób niepełnosprawnych;
• warsztaty florystyczno-wikliniarskie oraz zdrowego odżywiania dla osób niepełnosprawnych;
• wyjazd społeczno-aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych;
• kursy/szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych;
• staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych na zasadach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
• zwrot kosztów dojazdu;
• pokrycie kosztów badań lekarskich;
• stypendium stażowe;
§5
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
Rekrutacja będzie miała charakter etapowy i prowadzona będzie od lipca 2018r. do grudnia 2019r.
• etap I lipiec 2018r.- rekrutacja wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych wychowanków ;
• etap II lipiec 2018r. – wrzesień 2018r. – rekrutacja wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
• etap III wrzesień 2018-grudzień 2018- osoby z niepełnosprawnościami.
Beneficjent zastrzega sobie prawo wznowienia rekrutacji w przypadku braku osób na listach rezerwowych, w związku z czym, rekrutacja może być prowadzona do grudnia 2019r.
2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie, a także miejscu pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej, zamieszczone są na stronie internetowej oraz dostępne w biurze projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko.
3. Proces rekrutacji rozpocznie się z dniem 05.07.2018r. i będzie trwał do:
- dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej zakończy się w dniu 20.07.2018r.
- dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii zakończy się w dniu 20.09.2018r.
- proces rekrutacji dla osób niepełnosprawnych zakończy się do dnia 30.11.2018r.
• W wyniku rekrutacji wyłonionych:
a. zostanie łącznie 95 osób (41 kobiet i 54 mężczyzn) spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej;
b. grupa Kandydatów rezerwowych z podziałem na płeć i grupy;
• Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z uwagi na brak miejsc, ale spełniające kryteria uczestnictwa, zostaną wpisane na listę rezerwową, z której rekrutowani będą kolejni Uczestnicy projektu w przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby z listy podstawowej, zgodnie z zajmowaną pozycją na liście. W przypadku braku osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony dodatkowy nabór osób do projektu.
• Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną powiadomieni (pocztą lub telefonicznie) o wyniku rekrutacji.
• Kandydat wybrany przez Komisję rekrutacyjną staje się Uczestnikiem projektu
w momencie podpisania dokumentów stanowiących załączniki nr 3-10 do Regulaminu. Przy podpisywaniu ww. dokumentów Kandydaci zobowiązani są do okazania dowodu osobistego celem weryfikacji danych.
• W przypadku niezłożenia wymaganych w §3 pkt.3 dokumentów, Kandydat zostaje skreślony z listy osób zakwalifikowanych do projektu, a jego miejsce zajmuje kolejny Kandydat z listy rezerwowej.
• Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługują środki odwoławcze.

§ 6.
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w projekcie

• W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Beneficjenta projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty).
• Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
• przekroczenia 20% nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia,
• rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),
• podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
• naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
• Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie podejmuje Beneficjent projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w projekcie, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.

§ 7.
Prawa i obowiązki Uczestników projektu

• Uczestnik ma prawo do:
• Zwrotu kosztów dojazdu z odbywania stażu zawodowego;
• otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;
• wynagrodzenia za maksymalnie trzymiesięczny staż zawodowy (dotyczy osób uczestniczących w maksymalnie trzymiesięcznych stażach zawodowych);
• otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danej formie wsparcia, w ramach projektu.

• 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

• zapoznania się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Razem łatwiej” i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień,
• podpisania i przedłożenia w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń wszystkich wymaganych oświadczeń i zaświadczeń, o których mowa w § 3 pkt.3,
• aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu projektu,
• obecności na przynajmniej 80% zaplanowanych dla niego zajęć.
• w wypadku stażu u pracodawcy uczestnik zobowiązany jest do 100% obecności z wyjątkiem dni urlopu i zwolnień lekarskich (szczegółowe zasady obecności podczas realizacji staży zawierać będzie umowa stażowa),
• każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą wymagane jest dostarczenie zwolnienia/zaświadczenia lekarskiego,
• wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz monitoringu postępów,
• bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,
• natychmiastowego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, np. podjęcie zatrudnienia,
• dostarczenia do 3 tygodni od zakończenia przez Uczestnika udziału w projekcie do Biura projektu danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji.

§ 8.
Postanowienia końcowe


• Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipiec 2018r.
• Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej projektu .
• Beneficjent zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Beneficjent.
Załączniki:

• Deklaracja wstępna uczestnika (załącznik 1).
• Informacja o uczestnikach projektu (załącznik 2).
• Deklaracja uczestnictwa (załącznik 3).
• Oświadczenie Uczestnika projektu o danych osobowych (załącznik 4).
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik 5).
• Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (załącznik 6).
• Oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik 7).
• Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego (załącznik 8).
• Oświadczenie uczestnika projektu o dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej (załącznik 9).
• Zobowiązanie uczestnika do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu projektu (załącznik 10).

ZAŁ. 1 Deklaracja wstępna uczest.docx

ZAŁ.2 Formularz rekrutacyjny.docx

ZAŁ.3 Deklaracja uczestnictwa.docx

ZAŁ. 4 -Oświadczenia uczestnika Projektu.docx

ZAŁ.5 Oświadczenie.dan.osob.docx

ZAŁ.6 Oswi. zatr..docx

ZAŁ.7 OŚ.NIEPEŁ..docx

ZAŁ.8 Oświad.wsp.t..docx

ZAŁ.9 Ośw. uczest, proj. zat.docx

ZAŁ.10 Ośw. po ukoczeniu projektu.docx

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Ewa Michałek | Data wprowadzenia: 2018-07-12 22:55:52 | Data modyfikacji: 2018-07-12 23:04:58.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6 27-300 Lipsko informuje, że w dniu 05.07.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku”, numer postępowania: PCPR.RPOWM.4106.1.2018

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono.

 

Wyk. w 4 egz.:
1. Egz. 1-1 Wykonawca
2. Egz. 2 strona internetowa
3. Egz. 3 tablica ogłoszeń
4. Egz. 4 a/a

%MCEPASTEBIN%

 
Zbiorcze zestawienie ofert - na strone.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-05 18:21:34 | Data modyfikacji: 2018-07-12 22:54:34.
Projekt ,,Razem łatwiej”

Projekt ,, Razem łatwiej ” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’.
Okres realizacji projektu ,,Razem łatwiej” od 1.07.2018r. do 30.04.2020r.

Całkowita wartość projektu 1 314 478,56 zł w tym:
• 1 049 998,56 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-04 17:59:32 | Data modyfikacji: 2018-07-12 22:54:34.
Data wprowadzenia: 2018-07-04 17:59:32
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl