pcpr.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 PCPR LIPSKO www.pcprlipsko-pokl.com
O projekcie strona główna 

O projekcie

Projekt ,, Razem łatwiej ” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’.
Okres realizacji projektu ,,Razem łatwiej” od 1.07.2018r. do 30.04.2020r.

Całkowita wartość projektu 1 314 478,56 zł w tym:
• 1 049 998,56 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:41:53.
Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:41:53
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - pcpr.bip.gmina.pl