pcpr.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 PCPR LIPSKO www.pcprlipsko-pokl.com
Aktualności strona główna 

Aktualności

Wartość projektu

Projekt ,,Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’.
Okres realizacji projektu ,, Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim’’ od 1.12.2016r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 455 279,45zł w tym:
• 364 223,56zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:44:19.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa
termin rekrutacji uczestników do projektu
"Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim".

Ponadto informujemy, że osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub osobiście przez pracownika socjalnego PCPR w terminie do dnia 06 lutego 2017r.

Henryka Barbara Kosanowska - Dyrektor PCPR w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:37:25 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:09:29.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
zaprasza do udziału w Projekcie ,, SKUTECZNA
AKTYWIZACJA W POWIECIE LIPSKIM’’ realizowanym
w okresie 01.12.2016r. – 30.09.2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że od 1 grudnia 2016r. do 31 stycznia 2017r. trwa rekrutacja do projektu ,,SKUTECZNA AKTYWIZACJA W POWIECIE LIPSKIM’’. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1,,Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Projekt skierowany jest do:
- 22 osób niepełnosprawnych w tym 9 kobiet i 13 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej (tj. od 18 lat do 60 lat kobiety/65 lat mężczyźni);
- 11 wychowanków pieczy zastępczej w tym 5 kobiet i 6 mężczyzn, w tym 4 osoby w wieku 15-18 lat oraz 7 osób w wieku 19-25 lat zamieszkałych na terenie powiatu lipskiego nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających ze wsparcia PCPR.

W ramach projektu oferujemy dla osób niepełnosprawnych:
• Trening kompetencji społecznych i kompetencji życiowych;
• Wyjazdowe zespoły ćwiczeń psychoruchowych,
• Trening pracy;
• Kursy zawodowe wg zdiagnozowania zapotrzebowania;
• Staże zawodowe;
• Indywidualne wsparcie trenera pracy.

W ramach projektu oferujemy dla wychowanków pieczy zastępczej:
• Trening dorosłości wraz z elementami kompetencji życiowych;
• Wyjazd survivalowy;
• Kursy zawodowe wg zdiagnozowania zapotrzebowania.
W celu uzyskania informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:
Biuro Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko
tel. 48 3781 011, e-mail: pcprlipsko@op.pl

 

Dyrektor PCPR w Lipsku Henryka Barbara Kosanowska

 

 

formularz rekrutacyjny.docx

regulamin rekrutacyjny 2016.doc

załacznik nr 1 do regulaminu rekrutacji.docx

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:31:54 | Data modyfikacji: 2017-01-23 14:58:57.
Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:31:54
Data modyfikacji: 2017-01-23 14:58:57
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - pcpr.bip.gmina.pl